Lett å misbruke au pair-ordningen

Au Pair-senteret i Oslo har liten oversikt over omfanget av au pair-misbruk.
Mandag, 25 februar, 2013 - 12:35


Av de som har søkt om au pair-tillatelse de siste to årene kommer over 80 prosent fra Filippinene, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Til sammen fikk over 4000 filippinere au pair-tillatelse, hvorav 1900 var førstegangstillatelser.

Magnhild Otnes, leder for Au Pair Center (APC), synes utviklingen er bekymringsverdig.

- Det er flere ting som gjør at det kan være problematisk. Blant annet kan det oppstå et skjevt maktforhold. Au pairer som kommer fra fattige land og ikke kjenner sine rettigheter kan ha lettere for å bli utnyttet, sier Otnes.

APC har ingen oversikt over omfanget av seksuelle overgrep mot au pairer i Norge.

APC Au Pair Center sliter med å holde oversikt over misbruk av au pair-ordningen. Foto: Atli BjarnasonMye misnøye

Styremedlem Jeaneth Nydal i Filipino Workers Organization (FWO) mener de fleste filippinske au pairer i Norge er misfornøyde med sin situasjon i en eller annen grad.

- Men de redde for å bli sendt hjem hvis de er utålmodige med vertsfamilien, og tør ikke klage, sier Nydal.

Problemene dreier seg i hovedsak om at au pairene blir latt jobbe for mye og for lenge, og at de får dårlig betalt. Nydal anslår at rundt 30 prosent av filippinske au pairer i Norge på et eller annet vis har blitt utsatt for misbruk. Hun er usikker på hvor stor andel av disse dreier seg om seksuelt misbruk, men sier at de som blir utsatt for det har vanskelig for å bli hørt.

- De har ingen stemme, og har ofte ikke råd til juridisk hjelp, sier hun.

Dømt for seksuelt utnyttelse

Et samboerpar, en mann i 50-årene og en kvinne i 30-årene, ble i februar 2012 dømt i Oslo tingrett for seksuell utnyttelse av sine to filippinske au pairer. Paret har anket dommen, og tirsdag 26. februar tas saken opp av Borgarting Lagmannsrett.

50-åringen skal ha truet med at de ville bli sendt tilbake til Filippinene for egen regning, og at han ville fortelle familiene deres om de seksuelle aktivitetene de hadde deltatt i.

I tillegg var en kamerat av 50-åringen tiltalt. Han signerte dokumenter som sa at den ene av de fornærmede kvinnene skulle bo som som au pair i hans hjem, mens hun i realiteten skulle bo hos samboerparet. Det ga paret muligheten til å ha to au pairer i arbeid, noe som er i strid med regelverket.

Lett å misbruke ordningen

Ifølge Magnhild Otnes er det ikke vanskelig å utnytte au pairene og au pair-ordningen på denne måten.

- Formidlingsbyråer sjekker alle vertsfamilier og au-pairer. Det er ingen screening hvis man gjør det privat, sier hun.

Bare 20 prosent av au pairene kommer til Norge via formidlingsbyråer, ifølge Norsk Folkehjelp. Men heller ikke byråordningen er uten feil.

- Hvis et byrå ikke vil ha en familie, er det ikke noe i veien for at familien går på nettet og finner et nytt byrå, sier Otnes.

Per i dag er det ingenting som hindrer en vertsfamilie som har behandlet au pairen dårlig i å få en ny au pair, eller sikrer at au pair-ordningens retningslinjer blir overholdt. Det er lagt frem et lovforslag  om at vertsfamilier kan bli satt i karantene dersom de utøver vold eller lignende mot au pairen.Vertsfamilien kan da forbys å ta imot en ny au pair i opptil to år.

- Det kan tre i kraft fra sommeren av, hvis vi er heldige, sier Otnes.

Går begge veier

Jeaneth Nydal i FWO understreker at det finnes mange gode vertsfamilier, og at det også hender at au pairene står for utnyttelsen.

- Det forekommer at vertsfamilien betaler flybillett til Norge og alle andre utgifter, og så føler au pairen seg ikke hjemme i familien og er borte en måned senere. Så dette går begge veier, sier hun.

 

Hør intervju med APC-leder Magnhild Otnes her:

APC-leder Magnhild Otnes by Atbjarnason

 

Emneord: