Ny narkotikaforskrift tetter smutthullene

Langt flere stoffer regnes som narkotika. Nå er det vanskeligere å omgå loven.
Mandag, 25 februar, 2013 - 10:37


Den 14. februar ble det vedtatt at ti nye stoffgrupper er å regne som narkotika. Dette betyr at alle stoffer i samme stoffgruppe som det som er på narkotikalista, også er narkotika.

Blant annet er syntetisk cannabis, populært klart spice, nå ulovlig. Det gjelder også alle stoffer som er i samme stoffgruppe.

Norge tilpasser seg

Bestilling av narkotika og utstyr for produksjon via internett øker. Det kommer frem i politirapporten fra Kripos om hovedfunnene i Norges narkotikakriminalitet.

Lars Holmen, generalsekretær i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), ser også at markedet er i endring. Han kan fortelle at det norske lovverket tidligere ikke var tilpasset utviklingen av de nye stoffene som nå selges på nettet.

Lars Holmen NarkotikapolitietLars Holmen er fornøyd med den nye forskriften. Foto: Anne Sofie Mengaaenlars Holmen Narkotikapolitiet

Holmen opplyser at tidligere var det kun stoffene på narkotikalisten, inkludert de stoffene som lignet, som var ulovlige.

- Dette har på mange måter vært med på hindre at vi har hatt mye narkotikaproduksjon i Norge. Men da de nye stoffene kom på markedet oppstod et svart hull i lovverket, sier han.

Med den nye forskriften blir disse hullene tettet. NNPF skriver om hvilke stoffer som nå er ulovlige.

Myndighetene kan nå være i forkant

NNPF skriver på sine nettsteder at de nye stoffgruppene dekker de aller fleste av de nyutviklede psykoaktive stoffer som fagmyndighetene har avdekket siden 2011.

Videre understreker de konsekvensene av forskriften.

“Muligheten til å føre opp stoffgrupper gjør at myndighetene i mye større grad kan være i forkant av utviklingen og på forhånd definere nyutviklede narktiske stoffer som narkotika.”, skriver organisasjonen.

Emneord: