Ny vending i asyl-saken

Nye dokumenter viser at Nathans familie trodde de hadde lovlig opphold.
Tirsdag, 19 februar, 2013 - 15:46


Dagen før rettssaken startet dukket et nytt dokument fra politiet i Hordaland opp. Det kan endre grunnlaget for rettssaken om Nathan og familien får bli i Norge. Advokat Humlen åpnet rettssakens første dag med å legge fram politiets bekreftelse på morens oppholds- og arbeidstillatelse.

Innholdet i bekreftelsen betyr at foreldrenes ulovlige opphold i Norge kan ha vært kortere enn tidligere antatt. Der står det at moren, Zinash Tedila Assefa, hadde arbeidstillatelse og lovlig opphold fram til søknaden om asyl var ferdigbehandlet. Den siste fornyelsen er fra 2011. 

I avslaget la Utlendingsnemda (UNE) til grunn at de har vært her ulovlig i ni og sju år. Hovedstriden står om hva som skal veie tyngst, barns beste og tilknytning til Norge eller innvandringspolitiske hensyn. Det innvandringspolitiske hensynet i saken handler nettopp om lengden på det ulovlige oppholdet i Norge.

Hvis retten velger å vektlegge at familien handlet i god tro, kan Nathans tilknytning til Norge veie tyngre enn familiens brudd på Utlendingsloven om plikt til å reise ut. Dommen er ventet to til tre uker etter at rettssaken avsluttes.

familie asylbarn Nathan Julia LogeFamilien til Nathan har stevnet UNE for retten. Foto: Julia LogeKan endre hele saken

Dokumentet fra politiet i Hordaland kom fram mandag kveld da familien gikk gjennom dokumentene sammen med støttegruppen og advokaten. Moren til Nathan har hele tiden sagt at hun hadde arbeidstillatelse, men det har blitt forstått som å være kun et skattekort.

Nå viser det seg at moren har oppsøkt politiet, den lokale utlendingsmyndigheten, for å få avklart sin arbeidsstatus mens de ventet på endelig avgjørelse i asylsaken. Politiet bekreftet da at de hadde midlertidig opphold- og arbeidstillatelse. Dokumentet har blitt fornyet og bekreftet tre ganger.

Advokat Humlen er overrasket over at dette dokumentet ikke har blitt videresendt til UNE slik at det kunne bli tatt med i vurdering av asylsaken.

Familiens støttespillere har store håp til betydningen av dette brevet. Blandt dem er filmskaperen Erling Borgen, som påpeker at dette kan endre hele saken, fordi familien ikke har vært her ulovlig like lenge som UNE tok utgangspunkt i. Advokat Humlen er ikke like forhåpningsfull, men han mener like fult at dette dokumentet bør få betydning.

– Ulovlig opphold siden 2002

Ifølge advokat Kirsten Borge Berger fra UNE, har Nathans far vært ulovlig i Norge siden 2002. Han skulle ha reist ut etter avslag på asylsøknaden sin, mens moren til Nathan skulle reist ut i august 2004. Da hadde både mor og far endelig avslag og oppholdt seg ulovlig i Norge. Nathan ble født etter dette, i mai 2005.

Siden har de bedt om omgjøring flere ganger, men fått avslag fordi Nathan var så ung at han ennå ikke hadde sterk tilknytning til landet.  Dermed skulle familien ha reist ut av landet.

– Jeg kunne ikke reise tilbake frivillig. Jeg hadde grunn til å flykte fra Etiopia i 2001, og forholdene der har ikke bedret seg, sier Nathans far.

Først i 2012 fikk norske myndigheter i stand en avtale om retur med Etiopia, slik at det ble mulig å tvangsreturnere for eksempel Nathans familie.

 

Emneord: