Nye bevis i au pair-saken

Forsvareren uttalte at etterforskningen hadde vært mangelfull da samboerpar ble dømt i tingretten.
Tirsdag, 26 februar, 2013 - 14:06


Et samboerpar står tiltalt for seksuell utnyttelse av sine au-pairer, i en rettsak som startet i Borgarting lagmannsrett på tirsdag. Paret, en mann i 50-årene og en kvinne i 30-årene, ble dømt i Oslo tingrett i februar 2012, men anket dommen til lagmannsretten.

Denne gangen skal det presenteres bevis som ikke kom frem i tingretten. Ifølge påtalemyndigheten skal det blant annet dreie seg om en e-post. Nye vitner skal etter planen også uttale seg.

Kvinnens forsvarer, Hanne Pentzen, sa i retten at etterforskningen hadde vært mangelfull, og at det derfor hadde kommet frem informasjon som partene burde ha hatt tidligere.

Erklærer seg uskyldig

De tiltalte erkjenner ikke straffeskyld. Mette-Julie Sundby, mannens forsvarer, uttalte til Journalen torsdag at tiltalte er uenig i dommen og anser seg selv som uskyldig. På grunn av sin taushetsplikt kan hun imidlertid ikke gå inn på årsaken til at mannen har anket.

De to au-pairene er begge filippinske kvinner, som paret skulle fungere som vertsfamilie for. Kiropraktoren skal ha hatt jevnlig seksuell omgang med kvinnene, under en trussel om at de ville bli sendt tilbake til Filippinene for egen regning og at han ville fortelle familiene deres om de seksuelle aktivitetene de hadde deltatt i.

Mannens samboer skal ved flere tilfeller ha deltatt i de seksuelle aktivitetene.

Paret hevdet i tingretten at den seksuelle omgangen med kvinnene var frivillig, men Oslo tingrett kom fram til at det dreide seg om overgrep og at kvinnene i realiteten ikke hadde noe valg.

I lagmannsretten ba parets forsvarere retten om å vurdere skillet mellom hva som er straffbart og hva som regnes som umoralsk eller utradisjonelt.

Brøt med au pair-regelverket

I tingretten ble paret dømt i henhold til straffelovens paragrafer 193 og 224, for menneskehandel og for å ha utnyttet sine maktposisjoner for å skaffe seg seksuelle tjenester.

Tingretten mente at paret hadde misbrukt au-pairenes sårbare situasjon og avhengighetsforholdet au-pairene hadde til dem.

Mannen ble dømt til 18 måneder i fengsel, mens kvinnen fikk seks måneder.

I tingretten var i tillegg en kamerat av kiropraktoren tiltalt. Han signerte dokumenter for å ansatte den ene av de fornærmede kvinnene som au-pair i sitt hjem, mens hun i realiteten skulle bo hos samboerparet.

Dette ga paret muligheten til å ha to au-pairer i hjemme hos seg, noe som er i strid med regelverket. Tingretten dømte kameraten til 21 dager i fengsel.

Paret skal til sammen ha hatt ni au-pairer boende hos seg, og de to fornærmede kvinnene var de siste i denne rekken.

Emneord: