Posten legger ned 149 postkontorer

Men lover alle ansatte ny jobb.
Tirsdag, 19 februar, 2013 - 15:42


Mandag offentliggjorde Posten listen over postkontorene som blir lagt ned i løpet av 2013 og 2014. De 125 postkontorene skal erstattes av Post i Butikk (PiB).

I juni i fjor ble det vedtatt at 149 postkontor over hele landet vil bli lagt ned innen utgangen av 2014, og dette betyr at rundt 950 ansatte vil miste jobben.

Vil skaffe ny jobb

Forbundsleder Odd-Christian Øverland i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom) jobber for at ingen av de ansatte vil bli stående på bar bakke.

- Vårt krav er at man forutsetter alternative løsninger for de ansatte før man legger ned postkontoret. Dette har Posten gått med på, sier han.

Blant annet vil de ansatte bli flyttet til postkontor som skal bevares eller andre avdelinger i Posten. Øverland påpeker imidlertid at det ikke er mange nok arbeidsplasser innad i Posten til at alle vil få den muligheten. Da vil de ansatte få hjelp til å finne en ny jobb et annet sted.

- Nedtrappingen har foregått over lang tid, og det er ingen tvil om at omstilling innenfor Posten var enklere før. Da kunne man lettere overføre arbeidskraft til en annen avdeling. Det store flertallet må lete etter annet arbeid. Men vi har et aktivt samarbeid med NAV og andre store arbeidsgivere i vårt nettverk. Vi har flere omstillingskonsulenter som hjelper med å finne aktuelle, alternative jobber, sier Øverland.

Han forsikrer om at ansatte med lang fartstid i Posten ikke vil bli flyttet til postkontor som skal bevares dersom det betyr at de “presser ut” yngre ansatte.

- Vil noen bli flyttet til andre postkontor som står i fare for å legges ned?

- Det er selvsagt ikke noen permanent løsning, men det kan skje, sier Øverland.

Aktuelt med tidlig pensjon

Øverland anerkjenner at Posten etterhvert har en godt voksen arbeidsstokk etter mange år med omstilling. Disse vil det bli vanskelig å finne alternativt arbeid til.

- I noen tilfeller kan man løse det ved at den ansatte tar tidligere pensjon enn planlagt, og vi kan gi pensjonskompensasjon ved slike løsninger. Hvis den ansatte er rundt 62 år forsøker vi også løsning i den retningen. Tradisjonelle sluttpakker er siste alternativ.

 

 

 

 

Emneord: