Nathan vant over UNE

Tingretten har avgjort at UNEs vedtak om å sende Nathan og familien hans til Etiopia er ugyldig.
Tirsdag, 12 mars, 2013 - 16:20


Til grunn for dommen legges det at hensynet til barnets beste ikke har blitt tilstrekkelig ivaretatt i Utlendingsnemda (UNE) sitt opprinnelige vedtak.

I dommen fra Oslo tingrett står det at “Saksøkerne har vunnet fullt ut.”

Nathans familie hadde i utgangspunktet fått avslag på sin asylssøknad, men ble værende i Norge i mangel på returavtale til Etiopia og i god tro om at de fortsatt hadde lovlig opphold.

Til NRK betegner familiens advokat, Aril Humlen, dommen som en full seier.

Emneord: