Arbeidsledigheten øker

De fleste yrkesgrupper opplevde en økning av ledigheten i mars.
Onsdag, 3 april, 2013 - 08:27


Tall fra NAV viser at det har blitt 1200 flere helt arbeidsledige i mars. Den totale arbeidsledigheten er nå 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Økningen gjelder for nesten alle yrkesgrupper. Den største økningen finnes innenfor serviceyrker, bygg- og anleggsarbeid og industriarbeid.

En av grunnene til at ledigheten øker er at 400 færre personer deltar i arbeidsmarkedstiltak i mars måned.

Den høyeste arbeidsledigheten er innen bygg- og anleggsbransjen, med 5,3 prosent ledighet. Deretter følger reiseliv og transport med 4,3 prosent. Lavest ledighet har undervisningssektoren med 0,7 prosent. Også meglere, konsulenter samt akademiske yrker kan skilte med en forholdsvis lav ledighet.

De fleste fylker opplevde en økning av arbeidsledigheten i mars. Den største oppgangen er det Sogn og Fjordane, Buskerud og Møre og Romsdal som står for. Fem fylker hadde en nedgang av ledigheten.  Den største nedgangen finner man i Telemark og Akershus.

De fire vestlandsfylkene har lavest ledighet med mellom 1,8 og 2,1 prosent arbeidsledighet. I motsatt ende av skalan finner man Østfold, Oslo, Aust-Agder og Finnmark med mellom 3,4 og 3,6 prosent arbeidsledighet.

Emneord: