Strøm-Erichsen fornøyd med forsvarets rapport

På onsdag la Forsvaret frem sin årsrapport for 2012 og overleverte den til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun berømmer deres arbeid mot målene i langtidsplanen.
Onsdag, 3 april, 2013 - 11:43


Onsdag 3. april ble Forsvarets årsrapport for 2012 fremlagt ved Oslo Militære Samfund ved Akershus Festning. Det er den tredje gangen en slik årsrapport har blitt lagt fram.

Forsvarets hensikt med rapporten er å gi samfunnet en tilbakemelding på forsvarets virksomhet gjennom året og hvordan de omsetter sine ressurser i militær aktivitet og forsvarsevne.

Avtroppende forsvarssjef Harald Sunde presenterte kortversjonen av årsrapporten i et lite foredrag, og overleverte deretter offisielt rapporten til Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Hun berømmet det norske forsvaret for deres resultater, men hevdet også at det fremdeles var forbedringspunkter i deres arbeid.

– Det er hyggelig å se at mange av målene i langtidsplanen jeg presenterte i 2009, blir jobbet mot. Alt i alt er det en svært god rapport, og jeg berømmer forsvaret for det de gjør, uttalte Strøm-Erichsen til de fremmøtte.

Færre soldater

Blant annet punkter om verneplikt, utvikling av norske styrker og flernasjonalt arbeid blir presentert i rapporten. Et viktig tema i forsvarssjef Sundes presentasjon var de norske styrkene i Afghanistan. Rapporten forteller om at bidraget til Afghanistan i 2012 gikk ned fra 600 til 215 soldater. Norge mistet ingen norske soldater i kamphandlinger i Afghanistan i 2012.

Rapporten forteller også om andre styrkebidrag det norske forsvaret har bidratt med i løpet av 2012, ikke bare i Aghanistan, men i flere av de andre utenlandsoperasjonene Norge i dag bidrar aktivt i.

Tirsdag 2. april vedtok FNs generalforsamling en ny våpenavtale om regulering i handel av konvensjonelle våpen. I rapporten trekkes det frem at denne avtalen er noe også det norske forsvaret har vært med på å fremme, siden generalforsamlingens forrige møte i juni 2012.

– Det er svært viktig og bra at den avtalen ble vedtatt til slutt, uttalte forsvarssjefen til Journalen.

Cyberforsvar

I rapporten fortelles det om en ny forsvarsenhet opprettet i 2012: Cyberforsvaret (CYFOR). Enheten har som oppgave å etablere og beskytte sambandsmidler, og de er ute etter å rekruttere personer til denne enheten. Forsvaret var på plass på The Gathering i Vikingskipet på Hamar for å speide etter talenter. CYFOR tok i fjor opp 40 studenter fra Forsvarets Ingeniørskole til enheten.

- Vi har ingen offensive planer for cyberforsvaret, uttalte Sunde.

Emneord: