Dropper røyken for snus

Færre røyker, mens snusforbruket øker blant unge. Forskere og EU strides om hvor farlig snusen egentlig er.
Onsdag, 30 oktober, 2013 - 15:23


Ida Elene Marthiniussen(17) er elev påvideregående skole i Oslo. Etter to år som røyker har hun nå gått over til snus.

– Mamma likte ikke at jeg snuste, også ville jeg egentlig slutte selv også. Røyk ser ekkelt ut, også ødelegger det huden, sier hun.

Marthiniussen har inntrykk av at stadig flere velger snus fremfor røyk.

– Det er kulere å snuse enn å røyke. Jeg merker det i alle fall på skolen min, sier hun.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kan tyde på at Marthiniussen har rett. I 2012 var det kun syv prosent mellom 16 og 24 år som røyket daglig.

Den samme statistikken viser en viss økning i snusforbruk i den samme aldersgruppen.

Positiv effekt på folkehelsen

I en fersk artikkel fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) konkluderer forskningsleder Karl Erik Lund med at snus har en positiv effekt på folkehelsen.

– Vår mangeårige snusforskning tyder på at snus i større grad erstatter sigarettene, og i mindre grad i tillegg til røykingen. Til sammen indikerer risikoforskjell og bruksmønster at tilgjengeligheten på snus har en positiv nettoeffekt for folkehelsen, skriver Lund i artikkelen.

I artikkelen kommer det frem at snus i stor grad benyttes av norske røykere som har et ønske om å slutte eller kutte ned på sigarettforbruket. 

– Mellom ti og tjue prosent av røyksluttere bruker snus for å lykkes. Selv om de fleste klarer å slutte uten et slikt hjelpemiddel, er snusen en viktig hjelp for mange, sier Lund.

EU sier nei til snus

Ikke alle er enige i at snus kan være positivt for folkehelsen. EU har lagt ned forbud mot snus i alle sine medlemsland unntatt Sverige. Forbudet skal bidra til å hindre nye tobakksprodukter på EUs marked og skal ta hensyn til EU-borgernes helse.

Dette er uheldig, mener Lund.

– Ved å forby snus stenger man en fluktrute for mange røykere, sier han.

Personlig tror han at EU-land ville fått bedre folkehelse ved å legalisere snus.

– Rundt 700 000 mennesker i EU-landene dør som følge av tobakkbruk, det er et veldig høyt tall. Snus har en langsiktig bedre påvirkning på helsa, sier han.

Fortsetter å snuse

For Marthiniussen sin del har snusen fungert godt som røykestopper, men hun har ingen planer om å slutte med snusen.

– Jeg har egentlig ikke tenkt til å slutte. Det eneste som eventuelt kan få meg til å kaste snusen er utgiftene, sier hun.

 

Det har ikke lyktes Journalen å få en kommentar fra EU.

Emneord: