Siste kvinnelige leder

Når Sandra Borch går av som leder av SpU vil alle ungdomspartiene ha mannlige ledere. Kvinnegruppa Ottar mener ungdomspartiene er for dårlige til å ta vare på kvinnelige ledere.
Onsdag, 30 oktober, 2013 - 10:57


Valgkomiteen i Senterungdommen (SpU) har foreslått Erling Laugsand som ny leder etter at Sandra Borch trakk seg som leder. Dermed vil ingen av ungdomspartiene ha kvinnelige ledere etter SpUs landsmøte 8. til 10. november.

Dagen.no meldte først at ingen av ungdomspartiene har kvinnelige ledere fra november.

– Når ungdomspartiene ikke greier å ta vare på kvinnelige ledere er det jo først og fremst et tegn på at likestillingspørsmålet ikke er godt nok bevart, sier Katarina Storalm, leder i Kvinnegruppa Ottar Oslo.

Hun mener kvinner får en del usaklig kritikk som går på kjønn og seksualitet som menn vanligvis slipper unna.

– Det er åpenbart vanskelig for kvinner å komme inn i lederposisjoner. Det er noe galt i valgprosessene og partistrukturene som gjør at menn oftere får oppbygging til å stille til lederposisjoner, sier Storalm.

Kvotering

Ungdomspartiene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og De Grønne de eneste partiene som kvoterer inn kvinner i styrene sine.

– Det er en styrke å ha begge kjønn representert i styret, men det er vanskelig å ha fornuftig kvotering til lederstillinger, sier Andreas Halse, leder i Sosialistisk Ungdom (SU).

Han påpeker at SU har hatt en overvekt av kvinnelige ledere de siste 15 årene.

Sosialistisk UngdomUngdomsleder Andreas Halse mener kvotering er viktig for politisk samspill.– Jeg tror ikke SU er løsrevet fra andre grupperinger i samfunnet der menn lettere kommer inn i lederstillinger. Men vi er bevisst problemet, og har kvoteringsregler for å sikre at begge kjønn er representert, fortsetter Halse.

SU-lederen mener de politiske debattene blir dårligere når det bare er mannlige ledere i ungdomspartiene.

– En leder skal først og fremst speile partiets politikk, men man mister en del perspektiver om det bare er menn som debatterer. Spesielt om det handler om kvinners rettigheter.

– Ikke bekymret

Ingen av regjeringspartienes ungdomslag har kvinnekvotering inn til styrene. I Unge Høyre (UHL) sitt sentralstyre er det fire menn og fire kvinner, mens i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) består av seks menn og en kvinne.

– Det er viktig med god kjønnsbalanse i politikken, men jeg er ikke bekymret over at vi ikke har kvinnelige ungdomspartiledere nå i en periode, sier Himanshu Gulati, formann i FpU.

Han påpeker at begge partilederne i regjeringspartiene er kvinner.

– Det skremmer meg ikke at vi har få kvinner i sentralstyret. Vi kommer nok til å ha perioder i framtida med flere kvinner, sier han.

FpUs fylkeslag hadde i forrige periode flere kvinnelige ledere enn menn.

– Det er viktig å ha fokus på rekruttering av unge jenter til politikken, men ikke nødvendigvis hvem som er ledere, avslutter FpU-lederen.

 

 

Ungdomspartienes ledere:

Unge Høyre:
Paul Joakim Sandøy

FPU:  Himanshu Gulati

AUF:
Eskil Pedersen

Unge Venstre: Tord Hustveit

SU:
Andreas Hasle

SpU:Erling Laugsand (tar over etter Sandra Borch i november)

Grønn Ungdom: Ingen leder. Talspersoner: Ingrid Ophaug Dahl og Hallvard Surlien

De Kristnes Ungdom:
Olymia Ahenkorah

Rød Ungdom:
Seher Aydar

Emneord: