Sykepleierutdanningen i teknologisk bakevje

Til tross for at helsevesenet blir mer og mer digitalisert, blir ikke "eHelse" prioritert i sykepleieutdannelsen. Konsekvensen kan være at nyutdannede møter et elektronisk system de ikke har kompetanse i.
Onsdag, 22 april, 2015 - 11:45


En omfattende undersøkelse gjort av Norsk Sykepleieforbund (NSF) viser at 8 av 10 sykepleiestudenter er svært misfornøyd med utdanningens teknologifokus, det kommer frem under årets eHelse-konferanse. Undersøkelsen viser at sykepleieutdannelsen, bestående av dagens teknologigenerasjon, paradoksalt nok ikke lærer om elektronisk helse, eller eHelse, per dags dato.

– Elektronikk og det digitale er knyttet til nesten alt vi gjør. I fremtiden kommer vi ikke til å ha behov for å sette “e” som et fortegn for å beskrive elektronisk helse, det vil være utenkelig å ha et helsevesen uten det digitale aspektet. Det er med andre ord veldig viktig at dagens studenter lærer å håndtere systemer som i fremtiden kommer til å være en selvfølge i yrket, sier Bjøro.

 Karen BjorboNSF ønsker mer opplæring innen eHelse.

 

Én pasient - én journal - ingen student

eHelse-konferansen 27.-28. april er en av flere konferanser som tar for seg hvordan man skal utnytte moderne teknologi for å effektivisere og samtidig verne om pasientsikkerhet i helsetjenesten fremover. Her ligger det et overordnet fokus på den elektroniske pasientjournalen (EPJ). EPJ går ut på at det kun skal være én elektronisk journal knyttet til hver pasient.

eHelse-konferansen la stor vekt på fremtidens pasient som en ressurs i seg selv. Den moderne pasienten vil ha tilgang til sin egen EPJ og være i samhandling med lege elektronisk. Til tross for at dette kommer til å dominere fremtidens pasient og legeforhold lærer ikke dagens sykepleierstudenter hvordan de skal håndtere EPJ-systemet.

Sykepleiestudent Cecilie Ramsvig Thambirajah (22) fullfører denne våren sykepleieutdannelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun kjenner seg igjen i misnøyen mange sykepleiestudenter har rundt utdanningens teknologifokus. Hun kan fortelle at den erfaringen hun har med  EPJ-systemet kommer fra jobb og praksis, og ikke fra utdannelsen.

- Jeg er enig i at vi ikke har fått så mye teknologisk opplæring på skolen. Jeg må også innrømme at jeg ikke så viktigheten i det og hvor vanskelig det faktisk var før jeg var ute i mine to siste praksiser. Derfor syns jeg det burde være et større fokus på det for fremtidige sykepleiestudenter som må bruke dette i hverdagen, forteller Thambirajah.

Under en av konferansens paneldebatter var et dominerende argument at EPJ læres best under praksis, og burde derfor ikke fokuseres på i utdannelsen. Karen Bjøro sier på sin side at EPJ enn så lenge ikke brukes i hver praksis, og nyutdannede sykepleiere risikerer å gå ut i helsetjenesten uten noen kompetanse på det digitale helsefeltet. 

– Femti prosent av utdannelsen skjer i det kliniske felt, og hvis de ikke har tatt i bruk EPJ er det veldig vanskelig for de utplasserte studentene å lære det. De må bli eksponert for det, på en måte som gjør at de får trening i hvordan de skal håndtere EPJ-systemet, sier Bjøro.

Bjøro forteller at undersøkelsen også viste at sykepleiestudentene var like misfornøyd med klinisk praksis som utdanningen når det kom til digital undervisning og veiledning. Utfordringen i følge Bjøro ligger i at dagens undervisere og sykepleiere selv er utdannet fra en tid som ikke hadde den samme bevisstheten rundt eHelse.

– Mange av dagens sykepleielærere og annet undervisningspersonell i utdanningen er fra en tid før eHelse ble introdusert. Mange har nok også sin yrkesaktive periode som sykepleier i et helsevesen som ikke var så digitalt som det etterhvert ønsker å bli. Så problemet bunner i kompetanse, der utdanningen ikke har sørget for å oppgradere lærernes kunnskaper om eHelse, mener Bjøro.

UiA som unntak fra regelenGrete VaboGrete Vabo kommenterte hvordan sykepleieutdanningen ved UiA praktiserer eHelse.

Grete Vabo er ansvarlig for opplæring av eHelse ved sykepleierutdanningen ved Universitet i Agder (UiA). Hun var deltager ved konferansen i Sandvika, og kunne fortelle om UiAs tiltak for å inkludere eHelse i utdannelsen. De inkluderer både undervisning i EPJ, velferdsteknologi og eHelse. Dette er et tiltak som er spesielt for UiA, og universitet er unntaket fra regelen.

– Studentene har tidligere uttrykt misnøye fordi vi ikke har hatt noe elektronisk system å vise til praktisk, som de kan gå inn å jobbe i. Det har vi arbeidet de siste årene med å få til, og i år begynte vi undervisningen i elektronisk helsetjeneste. I år hadde vi undervisning der alle studentene kunne gå inn i EPJ og legge inn en liten case som vi hadde utviklet for dem. Vi ønsker at de skal få øve seg på sykepleieprosessen og benytte det aktivt i et system. Det hadde vi veldig positive erfaringer med, sier Vabo

 

 

Emneord: