SV kan få to representanter i Asker

Forhåndsstemmer viser at SV kan øke fra ett til to mandater i Asker kommunestyre.
Mandag, 14 september, 2015 - 23:26


Stemningen på SVs valgvake på Rockerfeller er høy. Partiet har etter forhåndsstemmene er telt opp gått frem med 0,5 prosentpoeng til 4,4 prosent. Både Askers førstekandidat Joel Ene (50) og andrekandidat Edvard Wølner Bjørnson (22) er meget spent på det endelige resultatet.

Om det går SVs vei i kveld vil disse to nemlig være partiets representanter i Askers kommunestyre, og dermed også nære samarbeidspartnere. Joel Ene sier seg veldig fornøyd med forhåndsstemmene. Han håper på fremgang for partiet både i Asker og Akershus.

– Å få inn flere representanter i styret er målet, ettersom dette gir en større sjanse til å få gjennomført sakene vi brenner for, sier han.

I Askers tidligere lokale meningsmålinger kom det frem at SV kun var 29 stemmer unna å få to representanter inn i kommunestyret 2015-2019. Etter forhåndsstemmene er telt viser det seg altså at dette kan bli en realitet.

Et bedre miljø

Dersom det blir to mandater fra SV i Askers kommunestyre ønsker de blant annet å fremme viktige miljøsaker, og forbedre tiltakene for psykisk helse og rusavhengighet. Men den sterkeste prioriteringen dreier seg om barn og ungdom i både fylket og kommunen. De ønsker å satse på dem ved å skape et godt miljø, med en grønn planet og varme mennesker, og iverksette ulike tiltak angående oppvekstvilkår.

– Barn og ungdom er den neste generasjonen, de er vår fremtid, sier Joel Ene.

Samarbeid

Dette betyr ikke at de skal utelukke de eldre. Eldreomsorg er også en prioritert sak, ifølge Ene og Wølner Bjørnson. Begge kandidatene brenner sterkt for SVs saker, og er begge villige til å forsvare alt som er skrevet i SVs valgbrosjyre.

– Dette er en av grunnene til at jeg tror samarbeidet vårt vil bli bra. I tillegg kommer vi godt overens, og jeg ser veldig frem til det, smiler Joel Ene.

At samarbeidet kan bli bra sier Edvard Wølner Bjørnson seg enig i. Han er imidlertid veldig spent på resultatet.

– Dersom jeg blir tatt inn vil jeg dedikere mer tid til politikken, sier Bjørnson.

Han legger til at det sikkert også blir nødvendig for ham å avslutte medlemskapet i diverse studentforeninger. Men selv om situasjonen kan bli både interessant og uvant for dem begge, gleder de seg, og er spente på hva det å muligens få to mandater i kommunestyret vil kunne bety for fremgangen til SV som parti i Asker.

Emneord: