Valgvake-konflikt kunne ødelagt stemningen

Tross to separate valgvaker i Ullensaker ble det sosialt samkvem mellom høyre- og venstresiden.
Mandag, 14 september, 2015 - 23:57


De siste dagene før valget i Ullensaker var preget av en konflikt om hvorvidt det skulle holdes felles valgvake for alle partiene, eller to separate for høyre- og venstresiden. Til tross for at det endte med adskilte vaker ble det mye samkvem mellom de to sidene.

Konflikt rundt valgvaken

Romerikes blad skrev lørdag 12. september om valgvake-konflikten som har pågått mellom partiene i Ullensaker. Høyre skal nemlig ha sendt ut invitasjon om felles valgvake på den lokale caféen og puben Hydranten. Imidlertid ble det i invitasjonen opplyst om at de fremste setene, foran storskjermen, var reservert for de nåværende maktpartiene Frp, Høyre og Krf. Riksdekkende TV skulle også være til stede på Hydranten.

Ordførerkandidat Janka Holstad, uttalte tidligere i dag at Ap opprinnelig ønsket å ta del i den felles valgvaken på Hydranten, men at beskjeden om restriksjoner på sitteplasser fjernet noe av fellesskapet en slik valgvake gir. Partiet valgte dermed å sette opp sin egen vake i nabo-lokalene til Hydranten.

Lars Egil Berg (Sp) uttalte at han reagerte på måten hele arrangementet ble organisert på. Han ytret at det var snakk om en bagatellsak, men presiserte at det hadde vært hyggelig med en tverrpolitisk samling preget av en vennlig og avslappet tone. Han understreket imidlertid at samlinger der noen vinner og noen taper kan være vanskelige i seg selv.

Planlagt siden mai

Trude Hov Sørensen, leder i Ullensaker Høyre, fortalte tidligere at vaken har vært planlagt helt siden mai, og at de borgerlige partiene alltid har sittet på disse plassene. Hun presiserte også at de ikke var klar over at det hele skulle dekkes av TV 2 før etter at plassene var reservert. Dette var et motsvar til kritikken om å kapre plasseringen bare for å oppnå best mediadekning.

– Dette er en liten sak. Kvelden bør ikke styres av plasseringen i et lokale. Jeg tror ikke det er uvanlig at partiene ønsker å sitte samlet på en valgvake, men alle er som sagt velkommen, forteller Sørensen.

De to valgvake-lokalene er bare separert av en liten vei. Dette resulterte i at deler av kvelden ble tilbragt på samme vake. TV 2 og NRK var til stede på Hydranten, og den tidligere konflikten så ikke ut til å prege stemningen i spesielt stor grad under valgnatten.

Emneord: