Krf og Venstre: Nå kan Siv vise om hun vil spille på lag

I fjor endte statsbudsjettet i borgerlig krangel. I år håper KrF-nestleder Dagrun Eriksen at regjeringen spiller på lag.
Tirsdag, 6 oktober, 2015 - 15:18


Onsdag legger Siv Jensen fram sitt andre statsbudsjett som finansminister. Lekkasjer fra statsbudsjettet for 2016 viser at regjeringen også denne gang vil prioritere skattekutt. Det forventes også flere tiltak mot den stigende arbeidsledigheten.

I fjor var budsjettforhandlingene preget av harde fronter mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF.

Budsjettet ble kalt en provokasjon. Regjeringen ble beskyldt for å ta omkamper på allerede inngåtte avtaler. Det gikk til og med så langt at Erna Solberg ble beskyldt for dårlig lederskap.

Tror på enighet

KrFs nestleder Dagrun Eriksen ser fram til budsjettforhandlingene med regjeringen. Hun har tro på at de skal bli enige også i år.

- Samarbeidsavtalen er ikke avlyst fra vår side. Vi har sagt tydelig fra til Erna og Siv at de bør ha lært fra sist. Det vi alt har fått gjennomslag for, kan ikke regjeringen ta omkamp på, sier hun.

Etter Frps dårlige kommunevalgresultat i høst tok enkelte Frp-politikere til orde for en tydeligere Frp-profil i budsjettet. Det advarer Dagrun Eriksen mot.

- Stortingets sammensetning har ikke endret seg etter kommuenvalget. Regjeringspartiene har verken blitt større eller mindre, og stillingen mellom partiene er den samme. Vi skal være et konstruktivt opposisjonsparti, men om de flytter budsjettet lenger bort fra sentrum blir det vanskeligere forhandlinger, sier nestlederen.

Sivs sjanse

FinansministerenSiv Jensen advares mot nye omkamper mot sentrumspartiene. (Foto: John Trygve Tollefsen)I KrF har misnøyen vokst med Høyre-Frp-regjeringen. Den diskusjonen vil ikke Eriksen ta nå. Samtidig er det nå Siv Jensen kan vise KrF hvor partiet kan få innflytelse.

- Vi har varslet en diskusjon om hva vi gjør etter stortingsvalget i 2017. Hvordan forhandlingene om dette statsbudsjettet går, vil være en del av den diskusjonen. Det samme vil regjeringens holdning til søndagsåpne butikker, sier Dagrun Eriksen.

Skole og eldre

Økende ledighet og flyktningkrisen er saker Dagrun Eriksen forventer at regjeringen løser i statsbudsjettet. KrF har også egne kampsaker inn i forhandlingene.

- Vi vil ha flere lærere i første til fjerde klasse, gjennom det vi kaller en tolærerordning. Så vil vi få startet arbeidet med en bemanningsnorm i barnehagen. Fattigdomsproblematikk er viktig for oss og vi mener engangsstøtten må økes. Så regner vi også med at man følger opp retten til heldøgns omsorgsplass med midler, sier Eriksen.

Grønt skifte

Det andre samarbeidspartiet Venstre var ikke tilgjengelig for telefonintervju, men svarte oss på e-post. Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik har kravlisten klar. Et stikkord for Venstre er grønt skifte. Da må bevilgningene til miljøvennlige reisemåter økes.

-Vi vil øke overføringene til jernbane og kollektiv og sykkel ytterligere, slik at trafikkveksten i og rundt de store byene tas med kollektiv, sykkel og gange, sier Breivik..

Gratis kjernetid i barnehage og forsøk med gratis SFO skal bidra til å bekjempe fattigdom. Venstre vil også ha mer etterutdanning av lærere og økt kvalitet i barnehagen.

Venstre har fått spørsmål om samarbeidsklimaet mellom partiet og regjeringen, men har ikke svart på disse.

Forhandlingene skal snart i gang, og KrF-nestleder Dagrun Eriksen gleder seg.

- Vi satt åtte år nærmest i ørkenen uten innflytelse. Det er gøy å være med å bestemme over statsbudsjettet, sier hun.

Emneord: