Økt fokus på vold i nære relasjoner

- Målet er at ofrene skal se at det nytter å kontakte politiet, sier riksadvokat Knut Erik Sæther.
Onsdag, 17 februar, 2016 - 14:52


– Smerten over å bli utsatt for et overgrep av en kjæreste, far, mor, søsken eller andre familiemedlemmer rokker ved individets fundamentale trygghet – en trygget som skapes og vedlikeholdes i hjemmet av personer som står oss nær, sier Line Nærsnes, seniorrådgiver i Justisdepartementets politiavdeling.

Psysisk og fysisk

Line Nærsnes mener at vold i nære relasjoner kan ofte oppleves mer alvorlig på grunn den fysiske samt psykiske volden som blir gjort av en person nær deg.

I 2015 registrerte politiet 3337 anmeldelser om vold i familieforhold. Det er en økning på 6 prosent fra 2014. Vold i nære relasjoner kan også gi alvorlige helseskader og i ytterste konsekvens føre til tap av menneskeliv. Partnerdrap utgjør mellom 20 og 30 prosent av alle drap som begås i Norge hvert år.

Bevisstgjøring

Heidi F. Bjelland, doktorstipendiat ved Forskningsavdelingen på Politihøgskolen, har kompetanseområde på blant annet partnervold. Hun tror synlig fokus fra flere statlige instanser har bidratt til økt bevisstgjøring blant folk.

– En av grunnene til dette kan være at det er blitt skrevet mye om i media. Jo flere stemmer som kommer ut, jo flere historier blir det. Det er mindre tabubelagt å snakke om, sier Bjelland.

Hun understreker at vold ikke nødvendigvis bare innebærer slag og spark. Bjelland sier det økte fokuset på psykisk vold kan settes i sammenheng med en større åpenhet rundt psykisk helse.

Dinutvei.no

Flere kampanjer er blitt lansert den siste tiden, blant annet #IKKEGREIT og hvorlite.no. Sist mandag ble det også lansert en ny hjemmeside hvor voldsutsatte kan søke hjelp.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet i  samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og en rekke andre hjelpeinnsatser som har utarbeidet nettsiden. Dinutvei handler om vold i nære relasjoner og er både for ofre, utøvere, berørte og fagfolk.

Hvordan forebygge?

På lanseringen holdt riksadvokat Knut Erik Sæther en tale om hva politiet konkret kan gjøre med vold i nære relasjoner. Han forteller at de skal avdekke flere saker enn i dag, heve kvaliteten på etterforskningen og vurdere et høyere straffenivå i enkelte saker.

– Målet er at ofrene skal se at det nytter å kontakte politiet, og dermed vil flere kanskje ta kontakt, sier Sæther.

Hvorfor nå?

Siden 1999 har sentrale myndigheter lagt frem en rekke handlingsplaner på dette området. Før den tid ble arbeidet mot vold i nære relasjoner i all hovedsak løftet frem av frivillige og mye av æren for å ha synliggjort dette feltet må tillegge ”krisesenterpionerene”.

Det var kvinnebevegelsen som på slutten av 70-tallet først brakte denne formen for vold frem i det offentlige lys. Med etableringen av krisetelefonen for mishandlede og voldtatte kvinner i Oslo i 1977, fikk vi for første gang en mer omfattende og varig offentlig oppmerksomhet rundt denne formen for ”privat” vold.

Emneord: