Flere unge «naver»

På ett år har det blitt færre som mottar arbeidsavklaringspenger. Likevel stiger antall unge personer som mottar støtte fra NAV.
Torsdag, 21 april, 2016 - 14:27


Siden mars i fjor har det vært en nedgang i det totale antallet som mottar arbeidavklaringspenger fra NAV. Ved utgangen av mars var det 148.000 personer som fikk støtte, noe som tilsvarer 4,4 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år. Ved utgangen av mars i 2015 var det 4,5 prosent av den samme befolkningen, noe som tilsvarer en nedgang på 4.100 personer som mottar støtte.

– Bekymringsfull utvikling

Likevel øker antall personer under 30 år som mottar arbeidsavklaringspenger. I mars mottok 28.800 personer støtte, noe som tilsvarer 800 flere enn på samme tid i fjor i aldersgruppen 18-29 år. Økningen er noe høyere blant unge kvinner kontra unge menn. Dette er den eneste aldersgruppen hvor støtten øker. NAV omtaler utviklingen som bekymringsfull.

– De siste årene har det blitt stadig færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger. For unge ser vi allikevel en økning. Det er en bekymringsfull utvikling som vi følger tett, uttaler arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

En stor andel av befolkningen som mottar arbeidsavklaringspenger har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser – nærmere bestemt hele 70 prosent. Innenfor personer med psykiske lidelser ser NAV en klar tendens til at antall psykiske lidelser er avtakende med alderen, noe som vil si at det er flest unge som mottar støtte grunnet pykiske lidelser. Tendensen er motsatt innenfor muskel- og skjelettplager.

– Det
finnes ikke noe godt dokumentert svar på hvorfor flere unge får arbeidsavklaringspenger. Vi
ser at mange unge sliter med psykiske problemer,
har lite utdanning og ofte lite yrkeserfaring, og at de krever tett
oppfølging. Men dette er ingen forklaring på økningen det siste året, forteller seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV til Journalen.

I mars 2016 mottok 3.003 personer i Oslo mellom 18-29 år arbeidsavklaringspenger. Dette utgjør 2,4 prosent av befolkningen. Vestfold var fylket med flest unge som mottar støtte, med hele 5,1 prosent av befolkningen.

Ufrivillig arbeidsledig

Snart 20 år gamle Tristan Hagen Lopes er én av mange unge som har måttet søke om støtte fra NAV. Han er opprinnelig norsk statsborger, men har bodd i Portugal i nesten 17 år. Han flyttet tilbake til Norge i håp om bedre arbeidsmuligheter.

Etter at han kom til Norge fikk han jobb i et vaskebyrå, men firmaet gikk konkurs. Etter dette har det ikke vært lett for Tristan å få seg en ny jobb, og med en tre måneder gammel baby han må forsørge for hjemme, er han nå nødt til å søke om støtte.

Han tror mange unge er ufrivillig arbeidsledige slik som han.

– Når man skal søke seg jobb, vil de ofte at du skal ha masse arbeidserfaring. Det er ikke lett for en 20-åring, forteller Tristan til Journalen.

Hør Tristans sterke historie i videoen under.

 

 


 

Emneord: