Gjeldsrådgivning kan redusere psykiske lidelser

Psykolog Arne Holte sier bankene bør investere i gjeldsrådgiving. Tommy Grav fra arbeids- og velferdsdirektoratet mener Nav gjør nok. Økonom i DND, SIlje Sandmæl er ikke enig.
Torsdag, 21 april, 2016 - 14:27


Arne HolteFoto: Folkehelseinstituttet.Psykolog og professor Arne Holte hevder at investering i gjeldsrådgivning kan forebygge angst og depresjon, og mener bankene bør komme på banen.

 – Det er 200 ganger mer lønnsomt enn å sette penger i banken, og det gir en innsparing tilsvarende tre ganger investeringskostnadene innen to år, sier Holte til Psykologisk.no.

Økonomisk ustabilitet

Norge står overfor en tid med økonomisk ustabilitet og stadig høyere arbeidsledighet. Som følge av å bli arbeidsledig ender mange opp med økonomiske problemer.

Studier gjort av blant annet David Dooley i 1994 viser at arbeidsledighet fører både til depresjon og selvmordstanker. Faktisk øker risikoen for selvmord med rundt 70 prosent når mennesker blir arbeidsledige.

Ellen Katrine Nyhus er forsker på økonomisk psykologi ved Universitetet i Agder. Hun sier det vil være ulikt hvordan mennesker takler å miste jobben sin. Hun mener også gjeldsrådgivning er lurt for de som har hatt en trang økonomi med full lønn.

– Det kan være tøft å redusere forbruket for mange, men det kan hjelpe å få satt opp et budsjett og få råd om hvordan en kan redusere utgiftene uten å redusere velferden mye, forteller Nyhus.

Bare Nav som tilbyr gjeldsrådgivning

Per nå er det bare Nav som praktiserer gjeldsrådgivning. Seniorrådgiver i arbeids- og tjenesteavdelingen i Nav, Tommy Grav,  sier de er lovlig pliktet til å tilby økonomisk rådgiving.

Seniorrådgiver Tommy GravFoto: Julie Groseth– Vi vet at arbeidsledigheten i landet er på 3,3 prosent. Det er ikke så mye. Men for de som er arbeidsledige føles det 100 prosent reelt, sier Grav.

Grav forteller at Nav bistår med gjeldsrådgivning i alle landets kommuner og at de har omlag 300 gjeldsrådgivere med god kompetanse.

– Fokuset ligger på folk som har problemer med tallrekker. Ofte kommer det inn mennesker som har utviklet både fysiske og psykiske plager. Da sender vi de videre i systemet. Våre gjeldsrådgivere kan dette, sier seniorrågiveren.

Alvorlig depresjon

Generelt sett er sannsynligheten for at mennesker med gjeldsproblemer vil lide av depresjon to til tre ganger høyere enn for andre.

Nyhus forteller at en høy gjeldsbelastning vil kunne gi psykiske problemer, og at disse kan unngås ved god rådgivning.

– Det viktige er at gjeldsproblemer blir håndtert tidligst mulig, for da kan det være lettere å finne gode løsninger som låntakeren kan leve med. Men det kan også være at psykiske lidelser kan være en medvirkende årsak til gjeldsproblemer, og da er det ikke sikkert rådgivning vil være tilstrekkelig for å løse problemene, sier forskeren.

Stor belastning for fellesskapet

Silje Sandmæl er økonom i DNBFoto: Julie GrosethØkonomiske problemer er ikke bare en personlig belastning for hver enkelt, men også en stor belastning for felleskapet. Økonom i DNB og programleder i Luksusfellen på TV3, Silje Sandmæl forteller at betalingsproblemer for privatpersoner koster samfunnet mye.

– Jeg kan snakke av erfaring at mennesker med gjeldsproblemer ender opp med angst og depresjoner. Konsekvensen av det er at man ikke orker å jobbe. Derfor sykemelder man seg. Det koster mye for samfunnet, forteller Sandmæl.

For dårlig tilbud

Økonomen mener at det statlige tilbudet er for dårlig. Hun har erfart at mange ikke får tilstrekkelig med hjelp hos Nav.

– Nærmest alle som har vært med i Luksusfellen har vært i kontakt med en gjeldsrådgiver i Nav først. De opplever ofte at dette ikke er til hjelp, sier Sandmæl.

Tommy Grav fra arbeids- og velferdsdirektoratet mener Sandmæl tar litt hardt i når hun sier tilbudet er for dårlig. Han mener likevel at tilbudet kunne vært tydeligergjort for brukerne.

– Vi gir gode tilbud på mange områder. Økonomi er blitt så komplekst, og ofte kommer vi inn i etterkant. Vi kommer ikke inn før problemene har tatt seg opp. Vi starter med et dårlig utgangspunkt sier Grav.

Videre forteller han at de fokuserer på det viktigste først. Bidrag, bøter og skatt er offentlige krav som må betales først. Deretter kan de hjelpe brukeren med å sette opp en betalingsplan for kreditorene.

Profesjonell hjelp

Arne Holte skriver at uten profesjonell hjelp vil to av tre fortsatt sitte med uhåndterbar gjeld ett år senere. Han mener at aktiv gjeldsrådgivning kan være en løsning på dette og at gjeldsrådgivning kan redusere psykiske helseplager som følge av gjeld.

 Økonomen Silje Sandmæl tror Nav må legge flere arbeidstimer i hvert enkelt tilfelle for at gjeldsrådgivning skal fungere.

– Betalingsproblemer er ikke noe man får over natta. Det er viktig å ta vedkommende med på en reise for å innse hva de har gjort galt. De må se konsekvensene av de valgene de har tatt, sier Sandmæl.

NAVFoto: Julie GrosethTommy Grav er ikke enig i dette, og har opplevd at mange ringer tilbake til gjeldsrådgiverne for å takke dem.

– I Nav bruker vi mye tid på én sak. Det er viktig å kartlegge saken sammen med brukeren før man legger en strategi, forteller Grav.

Grav tror likevel at mange er for syke til å holde orden på egen økonomi, og legger til at rådgiverne ofte henviser brukere videre til andre instanser.

– Våre rådgivere kan ikke hjelpe brukerne med psykiske problemer, sier Grav

Videre forteller han at kontorene stadig får ny kompetanse rundt gjeldsproblematikk.

– Vi har blant annet startet opp ett prosjekt sammen med Arman Vestad i Trondheim. Prosjektet heter fra minus til pluss, hvor brukere får forebyggende økonomisk rådgiving enten i eget hus eller på Nav- kontorer.

Han legger til:

– Men jeg kunne gjerne sett flere muligheter for rådgivning. For eksempel øknomisk rådgiving på nett.

Silje Sandmæl sier at privat gjeldsproblematikk fortsatt er et tabubelagt tema og at mange er redd for å fortelle det til andre.

– I Luksusfellen må man fortelle om betalingsproblemene sine til kjente og kjære. Hvis du har problemer med å betale regningene dine må du fortelle det til kjente. Det hjelper.

Råd for hvordan du holder kontroll på økonomien:

Emneord: