Økning i anmeldte voldtekter

I 2015 ble det anmeldt 1367 voldtekter, en økning på 12% fra året før.
Mandag, 25 april, 2016 - 08:30


En ny rapport politiet har lagt ut på sine hjemmesider viser til en økning i antall anmeldte voldtektssaker i 2015. Det samlede tallet er på 1367 voldtekter, og 39 prosent av disse er meldt å være festrelaterte. Voldtekter som skjer i forbindelse med fest har de siste fem årene utgjort den største kategorien voldtekter i Norge.

Eivind Borge, leder av Taktisk etterforskingsavdeling i Kripos, minner om at det er viktig å passe på hverandre:

- Vi står nå ovenfor en ny russetid og det er all mulig grunn til å minne om budskapet i politiets Kjernekar-kampanje. Vår oppfordring går særlig til unge menn, forteller han.

Høyere prosentandel på flere områder

Sårbarhetsvoldtekter har økt i antall, og utgjorde 13,3 prosent av andelen. Videre utgjorde nettrelaterte overgrep 20 prosent. Dette er overgrep som skjer direkte via internett eller etter at man har etablert kontakt på internett.

Politiet minner også om viktigheten ved å anmelde tidlig. Hele 24 prosent av anmeldelsene kommer over ett år etter at voldtekten fant sted. Da er det ikke lenger like lett å sikre åsted eller viktige bevis.

Emneord: