Røyksneiper på søppeltoppen i havet

4,5 billioner røyksneiper forsøpler verden hvert år. Sigerettfiltre ligger på førsteplass over enkeltgjenstander som forsøpler havet.
Tirsdag, 26 april, 2016 - 14:02


– Det er så utrolig unødvendig, konstaterer Fredrik Myhre om den enorme mengden sigarettsneiper som årlig ender opp som søppel i gatene og havet.

Myhre er rådgiver for fiskeri og havmiljø i World Wide Fund for Nature (WWF) i Norge. De ser på det at folk slenger sigarettsneiper fra seg i naturen som et reelt problem.

– Vi mener at dette er en forsøpling på lik linje med å kaste andre ting på gata eller i naturen, og det trengs absolutt en holdningsendring rundt dette.

I en rapport fra 2015 estimerer norske og britiske forskere at rundt 4,5 billioner sigarettfiltre forsøpler på verdensbasis hvert år. Dette kan høres ut som et svimlende høyt tall, men ifølge  WHO finnes det hele én milliard røykere i verden. Dersom de én
milliard menneskene daglig røyker 13 sigaretter hver, er man oppe i et tall
på over 4,5 billioner sigaretter som potensielt kan forsøple årlig.

Havner i havet

Forsøplingen rammer havet hardest. Til tross for at de fleste mest sannsynlig ikke kaster sneipene sine på havet, er det nettopp her svært mange av sigarettstumpene ender opp. Via kloakk og regnskyll fraktes de små filtrene til havet, hvor de samlet utgjør en stor trussel for marinelivet.

Organisasjonen Ocean Conservatory koordinerer oppsamling av søppel langs strender
over hele verden. Da er gjenstander som plastposer, plastflasker og emballasje
blant de tingene de oftest finner, men på en soleklar førsteplass ligger
sigaretter og røyksneiper. Over 2 millioner røyksneiper blir plukket opp kun
under International Coastal Cleanup, et årlig dugnadsprosjekt hvor frivillige
plukker opp søppel i og langs havet.

Miljødirektoratet har uttalt at marineforsøpling er en av de største forsøplingsutfordringene vi har i dag, og at avfallet påfører natur og dyreliv store skader. WWF-Norge bekrefter overfor Journalen at sigarettsneiper er en viktig del av denne problematikken. Sneipene er en kilde for kjemikalier og miljøgifter, som kan fortsette å lekke kjemikalier i havet i opp til ti år.Fredrik MyhreFredrik Myhre i WWF er frustrert over at røyksneiper havner i naturen. Foto: WWF-Norge

– Sneipen består av rundt 95 prosent plastkomponenter, og det kan ta helt opp til ti år bryte denne ned i naturen. Og når den først er brutt ned, er det som er igjen en del mikroplast, forklarer Myhre.

Politiet vil ikke gripe inn

Når man er ferdig med en røyk utendørs, er det
mange som kaster den på bakken.  Ifølge Forurensningsloven er det ulovlig å forsøple, med mindre man har tillatelse for det.

Også i Oslos politivedtekter står det at det er forbudt å kaste sigarettstumper på, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted. Det vil si at med mindre man har tillatelse for å kaste røyksneipen, så telles dette som forsøpling på samme nivå som om man kaster en plastflaske på bakken.

Likevel forteller pressekontakt i Oslo politidistrikt Unni Grøndal at politiet ikke vil gripe inn dersom de ser noen kaste røyk på bakken.

– Dette er ikke noe politiet kan håndtere. Det er litt i forhold til hva vi har anledning til å bruke ressursene våre til, sier Grøndal.

Snusen ny forsøplingskilde i Norge

Myhre i WWF mener det virker som at det er en holdning for at det er «greit» å kaste røyksneiper på bakken. Men hva er det som har gjort dette tilsynelatende «greit», når det egentlig er ulovlig?

Karl Erik Lund, forskningsleder ved Folkehelseinstituttet,
forklarer at debatten om røyk som forsøplende først kom på 80-tallet. Fokuset
var da kun på skadene ved passiv røyking, og ikke på fysisk forsøpling.  

– Nå er jo røykingen gått veldig mye tilbake. Det har sammenheng med to ting; hva myndighetene gjør av kampanjer, og tilgangen på snus. Med snusen har man en ny forsøplingskilde. Det kastes på gata og lignende, og har begynt å ta over som forurensningskilde for sigaretter i Norge, hevder Lund.

– Hva er det som gjør det greit å kaste en sneip, eller en snus, på bakken, men ikke for eksempel en plastflaske?

– I tillegg til det historiske aspektet, har det nok noe med synligheten å gjøre. Visuelt sett er dette lite forstyrrende med mindre det lukter eller blir veldig mye av det. RøyksneiperRøyksneiper,snusposer og tyggegummi er et vanlig syn på bakken i Oslo. Foto: Rikke M. Etholm-Idsøe

– Unødvendig problem

Myhre og WWF mener at endringer må til for å forandre holdningene til folk rundt sneipkastingen. De påpeker skadene forsøplingen har for naturen, og også oss mennesker.

– Ved at det skader naturen, skader det også oss – både direkte og indirekte. Det at fugler, fisk og andre dyr får i seg plast og tar skade av dette, kan gi oss mindre å høste på fra naturen i fremtiden. Plast og mikroplast i dyrene kan også gå videre inn i våre mager og skade oss direkte, forklarer Myhre.

Han forteller at røyksneiper burde kastes i søppelbøtta, eller aller helst sorteres, slik som alt annet avfall.

– Dette er et problem som egentlig ikke burde vært der, fordi det er enkelt å gjøre noe med ved å kaste sigarettsneipen i søppelkassa og ikke på gata, mener Myhre.

 

Emneord: