Unge kjører fortere med venner i bilen

En ny rapport viser at unge sjåfører ofte øker hastigheten på grunn av sosialt press.
Mandag, 18 april, 2016 - 12:21


I en rapport utført av Transportøkonomisk Institutt for Statens Vegvesen kommer det fram at unge sjåfører ofte føler på et sosialt press i forhold til å holde høyere fart enn lovlig når de kjører.

Litt raskere kan være livsfarlig

Presset som de unge bilførerne kjenner på, kommer både fra medpassasjerer i bilen, men også fra andre trafikanter på veien. Spesielt når det gjelder å ”følge trafikkflyten”. Rapporten viser også at jo flere jevnaldrende passasjerer som sitter på, jo mer øker risikoen for at en ulykke inntreffer.

Statens vegvesen påpeker hvor mye farligere denne lille fartsøkningen kan være. I en tredjedel av alle dødsulykker har farten på bilen kun vært 10 til 15 kilometer i timen over fartsgrensen.

– Litt fortere er mye farligere. Fart er ofte årsaken når unge dør i trafikken, forteller Ingrid Heggebø Lutnæs, som jobber med trafikantadferd i Statens vegvesen.

Spesielt unge menn

Rapporten viser at det sosiale presset spesielt påvirker unge menn.

– For unge menn kan bilen være en arena der de ønsker å hevde seg. Vi ønsker å gi de unge trygghet i hverandre til å ta trafikksikre valg. Gode sjåfører lar ikke andre bestemme farten, sier Lutnæs.

For å nå ut til akkurat denne målgruppen, vil Statens Vegvesen nå benytte seg av YouTube-profiler og gamere i en ny kampanje.  

– Det er særlig unge menn som utfordrer grensene, og blir drept i trafikken. I Ungdom og fart-kampanjen låner vi stemmen og kanalen til folk vi vet målgruppen stoler på og lytter til, for å overbevise om at litt fortere er mye farligere. Vi har ingen å miste, sier Lutnæs.

 

Emneord: