Utbetalte 179 millioner i støtte til begravelser

Normalprisen for en begravelse i Oslo ligger mellom 40-50.000, men administrerende direktør i Jølstad mener at prisene må ses i sammenheng med hva de pårørende får.
Onsdag, 20 april, 2016 - 16:03


– Reaksjonene på prisen på en begravelse kan variere, fra: «Oi, var det så mye penger!» til «Oi, var det ikke mer?», forteller admistrerende direktør i Jølstad begravelsesbyrå Jan Willy Løken.

I løpet av 2015 utbetalte NAV 179 millioner kroner i støtte til begravelse, som følge av de høye prisene. I følge Løken begynner prisene på en begravelse i Oslo-området på 25.000, mens normalen ligger på rundt 45-50.000. Dette er hvis man ser bort i fra minnestund og gravstein, som er de største variablene.

Må settes i sammenheng

– Priser og oversikter kan være litt vanskelige å forstå fordi sammensetningen av hele tjenesten har mange elementer. Det gir ingen mening å si at en begravelse koster 25-, 45- eller 65 tusen hvis man ikke samtidig forteller hva man får, sier Løken.

Over halvparten av pengene som betales går til byråets varer og tjeneseter som kiste, tilrettelegging, transport og kompetansen de stiller med. Så koster det også med blomster, dødsannonse, programark, sangere og musikere.

Dyre gravsteiner

– Den siste tingen som pengene går til er gravsteinen. På østlandsområdet ligger prisen på en ny gravstein ofte mellom 15 og 20.000, en inngravering på en gammel gravstein ligger rundt 5-6.000, sier Løken.

Billigere med brukt gravsteinOm man ønsker et billigere alterntiv, er det mulig å inngravere nytt navn på brukte gravstøttet. Illustrasjonsbilde - Foto: Fride Gjedebo GjertsenAnlaug Mejlbo (65) arrangerte, sammen med sin bror, begravelse for sin mor. Hun var forberedt på at prisene skulle være høye og tenkte ikke mye over dette, men prisen på gravsteinen overrasket henne.

– Min mors navn skulle inn på samme gravstein som min far, og det kostet innmari mye, men dette tar jo steinhoggeren betalt for og ikke begravelsesbyrået, sier Mejlbo.

Stor belastning uten hjelp

Hun tror at grunnen til de høye kostnadene ligger i mangel på konkurranse, men forstår seg likevel på prisene.

– De gjør jo en jobb som vi pårørende ville brukt veldig mye tid og krefter på. Du betaler egentlig for å få hjelp med alle de tingene du selv ikke vet hvordan skal gjøres når en person dør, sier Mejlbo.

Likevel menerAnlaug Mejlbo at de tar seg godt betalt, med tanke på at det meste er rutiner og ting de har klart på forhånd.

Lite bortprioritering

Jan Willy Løken forklarer at han som regel ikke opplever at folk må bortprioritere grunnet de høye prisene. Begravelsesbyråene er pålagt å vise til priser gjennom hele samtalen med pårørend, så det ikke blir noen overaskelser. Løken forklarer at byråene er opptatt av å følge opp dette.

– Det kan hende at det gjøres noen endringer på dekorasjoner eller kuttes litt på antall programark og slike typer ting, men det er mere justeringer på slutten, enn det er store endringer.

Støtte fra staten

NAV kan gi støtte med inntil 22.723 kroner til begravelser, men summen avkortes mot formue, med unntak av avdøde under 18 år.

I fjor mottok 16.928 nordmenn støtte til begravelse. Mesteparen av søknadene angikk båretransport. Dette kan man få dekket dersom avdøde må fraktes mer enn 20 kilometer, med en egenandel på 2.272 kroner.

– Vi fikk ingen støtte, siden min mor hadde de midlene som trengtes. Det er nok nesten ingen som får det kan du si, forteller Anlaug.

Løken forteller at støtten kan variere i forhold til hvilken livssituasjon man er i.

– Hvis man er gjenlevende ektefelle så må man ha litt penger å leve av og da ligger lista noe lavere for å få støtte.

 

Emneord: