SELVMORD: Det finnes ingen offisiell statistikk over hvor mange asylsøkere som tar selvmord. Foto: Manos Bourdakis

Over halvparten av asylmottak har opplevd selvmordsforsøk

Ingen vet hvor mange asylsøkere som velger å ta livet sitt på norske mottak, men 58 prosent av mottakslederene i journalens undersøkelse rapporterte om selvmordsforsøk.
Fredag, 28 april, 2017 - 11:24

Utlendingsdirektoratet (UDI) fører oversikt over antall dødsfall i mottak, men ikke årsak. Ifølge tall fra UDI har 131 personer dødd i løpet av 10 år. Hva de har dødd av derimot, vet de ikke.

Dødsårsaksregisteret registrerer hva personer dør av, men dersom du er asylsøker havner du i  gruppen “ikke-bosatte”. Det betyr at asylsøkere og turister havner i samme statistikk.

Derfor lagde Journalen en egen spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle mottaksledere ved ordinære mottak. Det er 80 ordinære mottak spredt utover landet, av de valgte 43 å svare på vår spørreundersøkelse.

 

Ifølge undersøkelsen har 60 prosent opplevd at noen ved mottaket har prøvd å ta sitt eget liv. 28 prosent rapporterer at de har opplevd selvmordsforsøk mellom to til fire ganger. 

Utdatert system

Når en person dør registreres det i en dødsmelding. Dødsmeldingsformatet har ikke blitt oppdatert siden 1993, og er derfor ikke tilpasset registrering av dødsfall hos ikke-bosatte.

– Det er ikke felt for registrering av bostedsland eller årsak til at personen var i Norge. Det vil si om personen var gjestearbeider, turist, student, asylsøker og lignende. Der vi får kjennskap til slike opplysninger, så registrerer vi de så godt det lar seg gjøre, men det mangler ofte. Det betyr at vi nok har ganske god oversikt over antall dødsfall og dødsårsaker hos utlendinger som dør i Norge, og disse opplysningene er på personnivå. Vi har dårligere oversikt over hvilken gruppe den enkelte avdøde befinner seg i, forteller Christian Lycke Ellingsen, overlege i Dødsårsaksregisteret.

En utfordring med å føre statistikk over asylsøkere er at de ikke er registrert i Folkeregisteret. Han forteller at de er i gang med å modernisere Folkeregisteret ved å utvikle et elektronisk system for melding av dødsfall og dødsårsaker.

– Når det er på plass, håper vi at det blir lettere å få opplysninger om opprinnelsesland og oppholdskategori for de ikke-bosatte, sier Lycke Ellingsen.

Mørketall

Siden det er vanskelig for Dødsårsaksregisteret å vite helt sikkert om den avdøde var asylsøker eller ikke, sier overlege Ellingsen at det ikke er usannsynlig at tallene kan være noe høyere. Siden 2013 vet de om to selvmord der vedkommende var asylsøker.

I Journalen sin spørreundersøkelse valgte halvparten av mottakslederne å ikke svare. Av svarene som kom fram, var det tre mottak som meldte at de hadde opplevd selvmord siden 2013. I undersøkelsen er det ikke tatt med tall fra mottak for enslige mindreårige.