Sykepleiere i Oslo og Akershus har streiket i over en måned. Nå er streiken over, og de ansatte er tilbake på jobb. Foto: Pål Velo

Sykepleierforbundet frykter for streikeretten

Mandag, 26 november, 2018 - 21:24

Seks sykepleiere i Oslo har den siste måneden vært tatt ut i streik i konflikten mellom NHO Service og Handel og Norsk Sykepleierforbund.

I forrige uke varslet NHO at de ville stenge samtlige sykepleiere ute fra jobbene sine – en såkalt «lockout»  – fra onsdag morgen.

Lockouten ville rammet over 200 sykepleiere ved flere pasienthoteller og rehabiliteringssentre i Oslo. På landsbasis ville over 500 sykepleiere ville bli rammet.

Dermed vurderte Helsetilsynet at arbeidskonflikten utgjorde en fare for pasientenes liv og helse. Derfor brøt regjeringen inn, og konflikten vil nå bli løst gjennom tvungen lønnsnemd.

Hør med når Journalen møter resepsjonssjefen ved tre av Oslo Universitetssykehus’ pasienthoteller, Wenche Adele Reiten, som nå er tilbake på jobb etter streiken.

I tillegg til hennes reaksjoner på konflikten, snakker Journalen også med Line Orlund, Norsk Sykepleierforbunds fylkesleder i Oslo, om konfliktens konsekvenser for fremtidige forhandlinger.

NHO Service og Handel har ikke ønsket å medvirke til saken.