- FN har legitimitet, fagkunnskap og landkunnskap til å arbeide med normative spørsmål, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Raf Debruyne, Flickr.com.

Bistanden til multilaterale organisasjoner øker

Over halvparten av norsk bistand gikk til multilaterale organisasjoner i 2017.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 15:41

Utenriksdepartementet meldte tirsdag 19. mars at 54 prosent av norsk bistand gikk gjennom multilaterale organisasjoner som FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene i 2017. I 2000 var andelen 40 prosent. 

– FN, Verdensbanken, globale fond og de regionale utviklingsbankene er viktige partnere og kanaler i arbeidet med å gi assistanse og beskyttelse i humanitære kriser. FN-systemet har infrastruktur som gjør at bistanden kommer fram til vanskelig tilgjengelig områder, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til regjeringen.no.