Arbeidstilsynets arbeid har også avdekket at flere skoler mangler kunnskap om hvordan de kan bruke regelverket for å forebygge vold og trusler. Skolen på bildet har ingen tilknytning til saken. FOTO: Wikipedia.

Ni av ti skoler håndterer vold for dårlig

– Vi ble ikke forberedt på hvor mye vold det er i skolen, sier lærerinne (23). Lærere etterlyser tiltak.
Onsdag, 27 mars, 2019 - 11:30

– Skolene må jobbe bedre med å kartlegge hvilke farer og risikoer de har knyttet til vold og trusler. Dette må de ha på plass for å kunne iverksette de riktige tiltakene, sier Mette Bakkerud Lundeland til Journalen. Lundeland er tilsynsleder i Arbeidstilsynet. 

Arbeidstilsynet har gransket forholdene ved 93 barne- og ungdomskoler i Østfold og Akershus. Granskningen avdekker at mange skoler må jobbe bedre med forebygging. Arbeidstilsynet ber nå ni av ti av de kontrollerterte skolene om å jobbe bedre med å kartlegge hvilke faktorer og risikoer de har knyttet til vold og trusler.  

 – Erfaringen er at mange ansatte ikke får god nok opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler på jobb skal forebygges og håndteres. Det er viktig at skolene jobber systematisk med HMS, og at vold og trusselhendelser meldes fra om som avvik, forteller Lundeland.

Lærere utsatt

– Jeg har opplevd flere situasjoner som opplevdes som ubehagelige og truende, og det er ofte situasjoner som er voldelige av ulik grad, sier “Frida” (23) fra Oslo, som jobber som grunnskolelærer i Oslo. Av hensyn til elevene der hun jobber ønsker ikke “Frida” å stå frem med sitt egentlig navn. 

Vold og trusler er et omfattende arbeidsmiljøproblem i Norge. Tall fra Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA) viser at 6,6 prosent av norske arbeidstakere blir utsatt for vold eller trusler i arbeidet. 14 prosent av grunnskoleærere at de har vært utsatt for vold og trusler

Etterlyser tiltak

– I utdanningen har vi ikke fått opplæring i håndtering, og opplever heller ikke at vi ble forberedt på hvor mye vold der er i skolen. I grunnskolen er det jo barn en snakker om, og håndtering er derfor ekstra viktig, fortsetter hun.

Undervisning ligger på tredjeplass over næringer som er mest usatt. I følge NOAs statistikk for 2018 svarte 14 prosent av grunnskoleærere at de har vært utsatt for vold og trusler. 

“Frida” er relativ ny i yrket, og påpeker at de voldelige situasjonen oppleves nok mer voldsomme for henne enn for en erfaren lærer. Hun etterlyser tiltak fra skolen.

– Først og fremst er det rektor som har ansvaret, men det er også et kollektivt ansvar blant de ansatte. Dett gjelder barn som har det vanskelig, ikke “vanskelige barn”, avslutter “Frida”.

Arbeidsgivers ansvar


Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sier skolen skal være et sted hvor både elevene og de voksne skal kjenne seg trygge. Foto: Regjeringen.no

– Kommunen, som arbeidsgiver og skoleeier, har ansvar for å sørge for at rektorene har den kompetansen som er nødvendig. Kommunen må sette rektorene i stand til å kartlegge og vurdere risiko. Først da vil skolene bli i stand til å forebygge vold og trusler, sier Lundeland i Arbeidstilsynet. 

Kunnskapsdepartementet har nettopp satt ned en arbeidsgruppe med kommuner som har tatt på seg en lederrolle i arbeidet mot vold og trusler i skolen. Målet er å spre kunnskap og erfaringer på arbeid som virker.

– Vold og trusler mot lærere er svært alvorlig, og er ikke noe vi kan akseptere på skolene. Når så mange skoler ikke klarer å følge opp godt nok, er det veldig viktig at de som faktisk jobber godt med dette, deler sine erfaringer, sier Kunnskapsminster Jan Tore Sanner til NRK