Volds- og narkotikalovbrudd øker mest blant unge lovbrytere. Foto: Pixabay

Flere unge gjengangere

Oslo-politiets anmeldelsesstatistikk for 2018 viser en nedgang i antall unge anmeldt for lovbrudd, men en økning i antall registrerte straffbare forhold. Tett individuell oppfølging er nøkkelen i arbeidet med unge gjengangere, mener Uteseksjonen.
Mandag, 11 mars, 2019 - 12:34

Etter noen år med nedgang begynte ungdomskriminaliteten i Oslo å øke i 2016. Tendensen har fortsatt, selv om fjoråret viste en liten nedgang i antall unge i alderen 10-17 år anmeldt for lovbrudd.

Antallet straffbare forhold for denne gruppen har imidlertid økt, og det er spesielt gutter i alderen 15-17 år som står for en større andel av forholdene. Det er særlig volds- og narkotikalovbrudd som øker i antall i denne gruppen.

Utfordring med unge gjengangere

Personer under 18 år som blir registrert med fire eller flere lovbrudd i løpet av året blir definert som unge gjengangere. Dette gjaldt 197 av de totalt 1533 registrerte i aldersgruppen i 2018.

Nana Dua-Mensah, SaLTo-koordinator for sentrum under Uteseksjonen i velferdsetaten, forteller at arbeidet med unge gjengangere er et satsningsområde fremover.

– Byrådet har bevilget 15 millioner kroner over tre år til en ekstra innsats ovenfor unge gjengangere. Planen er å jobbe målrettet med denne gruppen. Nå som vi har fått tilført ressurser handler det om å samkjøre oss internt i kommunen rundt disse miljøene, sier Mensah.

 

Flyktige nettverk

Oslo-politiets trendrapport for 2018-2021 forutså at flytende multi-kriminelle nettverk ville bli en utfordring i ungdomskriminaliteten fremover. Faren for såkalt pop-up kriminalitet, som dukker opp uventet og delvis kan inspireres av medieomtale, skulle også bli større.

Ettersom mer av kommunikasjonen foregår i sosiale medier blir det vanskeligere for politiet å holde oversikt over skiftende lojalitetsforhold og konfliktlinjer innad i ungdomsmiljøene. Dette ble også trukket frem av Oslo-politiet som en av utfordringene i 2018. 

Nana Dua-Mensah mener det er desto viktigere å jobbe langsiktig, og ha tett individuell oppfølging med utsatt ungdom.

– I disse miljøene er man helt nødt til å bygge relasjoner over tid for å følge opp interne konflikter som skjer. Om de da bruker sosiale medier til å kommunisere og konflikter utvikler seg der, kan vi ikke ha oversikt over. For oss dreier det seg om systematisk tilstedeværelse, en blanding av kontroll og hjelpetiltak mot disse miljøene.

Økt bruk av kniv

I Oslo har særlig det store antallet knivhendelser vakt oppsikt den siste tiden. Anmelselsesstatistikken viser blant annet at trusler med kniv har økt med 34 % fra 2013 til 2018. Tross en nedgang i antallet anmeldelser av ulovlig bæring av kniv, opplyser tjenestepersoner at de opplever økt risiko for bruk i enkelte kriminelle ungdomsmiljøer. 

Dette stemmer kun delvis med erfaringene fra Uteseksjonen.

- Vi ser at i det siste har det vært en del enkelthendelser. Vi vet også at der politiet har økt innats vil det oppdages flere våpen. Betyr det da at det har blusset opp fler konflikter, eller at det generelt er mer våpen i omløp? Det er det som er litt vanskelig å konkludere med fra vår side, forteller Nana Dua-Mensah.