Det var stor interesse for debatten om kulturbudsjettet på Youngs i Oslo. Foto: Mikkel Syvertsen

Laber stemning i kunst og kulturlivet

Mandag 7. oktober ble statsbudsjettet presentert. Torsdag morgen var det klart for debatt om kulturbudsjettet.
Fredag, 11 oktober, 2019 - 10:10

Norske konsertarrangører inviterte kulturbransjen til Youngs i Oslo Torsdag 10. oktober. På agendaen sto kulturbudsjettet for 2020, og i panelet satt medlemmer av familie- og kulturkomiteen på stortinget. Trine Skei Grande fortalte mandag 7. oktober at kulturbudsjettet for 2020 er foreslått å bli 19,9 milliarder kroner, en økning på 6,7 prosent mot fjoråret.

Tone Østerdal, leder i Norge Konsertarrangører innledet debatten ved å stille spørsmålet: «Det er ingen åpenbare tapere i årets budsjettforslag, men i hvilken grad følte vi oss som vinnere?»


I panelet fra venstre: Kristin Ørmen Johnsen (H), Anette Trettebegstuen (AP), Freddy André Øvstegård (SV) og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp). Foto: Mikkel Syvertsen 

– Ære være Trine Skei Grande for å kjempe seg til mer midler i regjeringens budsjettforhandlinger. En solid økning (6,7 prosent) i tildelingene til kultur- og likestillingsformål er bra! Sier Østerdal til Journalen.

– Samtidig er det noen alarmerende trekk her: ingen økning i driftstilskuddene hverken i det frie feltet eller institusjonsfeltet, og realnedgang i bevilgningen til Norsk kulturfond forteller Østerdal.

Flere kunstnerstipender

Kunstnernettverket, som representerer 30.000 kunstnere i Norge var til stede under debatten. De jobber for at kunstnere skal ha bedre vilkår.

– 35 nye stipendplasser er bra, selv om det er et godt stykke unna de 100 plassene vi foreslo, sier Kunsternettverkets representant Anders Hovind fra scenen.

Han ønsket også å utfordre panelet på å få på at man skal kunne tjene opp pensjon på kunstnerstipendene. Det var enighet i panelet om at dette må være burde det jobbes for.  

Helårsarrangørene sliter


Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal Foto: Camilla Engum Paulsen

– Alt i alt er ikke dette et budsjett hverken for musikklivet eller det frie feltet, sier Tine Tyldum, leder for Ny Musikk. Hun argumenterer med at gjennomsnittskonserten i Norge går i minus. Hvor mye motgang og minus vil det norske musikklivet tåle?

I en pressemelding skriver Skei Grande om at det i årets kulturbudsjett er en sterk satsing på felleskapsarenaer som kan gi publikum unike opplevelser og kulturlivet mulighet til å blomstre. Østerdal poengterer at Skei Grande i all hovedsak henviser til  museene, som har fått midler i årets budsjett.

– vi i Norske Konsertarrangører er selvsagt skuffet over at vi heller ikke i år får en styrking av musikkfeltet. Vi vet at mange arrangører sliter, og at arrangørene i stadig økende grad har en nøkkelrolle i musikkbransjens næringskjede. Det er alvorlig, og vi er bekymret for at det ikke vil være mulig å opprettholde et rikt konserttilbud i hele landet dersom det ikke tas helt konkrete grep for å styrke særlig helårsarrangørenes rammevilkår. Det vil igjen gå ut over artistene og artistenes støtteapparat, og svekke feltet som helhet, avslutter Østerdal.