I fjor ble det forbrukt 210.000 tonn plastemballasje i Norge. Grønt Punkt og EGGS Design vil gjøre det enklere å resirkulere mer av denne plasten gjennom en gjenvinningskalkulator. Foto: Carl Campbell (CC BY-SA 2.0 Flickr)

Lanserer en gjenvinningskalkulator for plastemballasje

EU krever at innen 2025 skal 50 prosent av all plastemballasje gjenvinnes. For å bidra til å nå målet, har Grønt Punkt Norge og EGGs Design utviklet en kalkulator som viser hvordan valg av emballasje kan påvirke gjenvinnbarheten til et produkt.
Onsdag, 6 november, 2019 - 09:45

I 2018 var forbruket av plastemballasje i Norge 210.000 tonn. Kun 33 prosent av dette gikk til gjennvinning. For å nå EUs mål må vi i følge Forum for Sirkulær Plastemballasje øke materialgjenvinningen med ca. 40 000 tonn årlig, basert på dagens emballasjemengde. Fordi emballasjens design er avgjørende for om plasten sorteres og gjenvinnes riktig, arbeider organisasjonen Grønt Punkt Norge og EGGS Design med å hjelpe emballasjedesignere. Johannes Daae, rådgiver i Grønt Punkt og førsteemanuesis ved institutt for produktdesign ved OsloMet, forteller at er svært komplekst for emballasjedesignere å ha oversikt over hvilken påvirkning emballasjen har. Med gjenvinningskalkulatoren kan de enklere velge plast som lar seg gjenvinne. 

– Kalkulatoren skal hjelpe emballasjedesignere å vite konsekvensen på gjenvinnbarheten av de forskjellige valgene de gjør. Her kan designerne enkelt fylle inn valgene de gjør og dermed få vite hvordan dette påvirker gjenvinnbarheten, for eksempel hvorfor dette bidrar negativt, forteller Daae.

Gjenvinningskalkulatoren fungerer slik at emballasjedesignerne fyller inn detaljer om emballasjen, og kalkulatoren beregner en score, som oppgis i prosent av total gjenvinnbarhet. Detaljene som fylles inn kan for eksempel være hva slags materiale, tilsetningsstoffer og farger som brukes i emballasjen og på etiketten.


Gjenvinningskalkulatoren beregner gjenvinnbarheten til emballasjen. Her fyller emballasjedesignerne ut blant annet emballasjetype, vekt og materiale. Illustrasjon: Grønt Punkt norge. 

Positive tilbakemeldinger 


Johannes Daae i Grønt Punkt Norge har vært med å utvikle gjenvinningskalkulatoren for emballasjedesignere. Foto: Sofie Grønntun Nissen

Grønt Punkt Norge sørger for finansiering av returordningene for emballasje. De fleste bedrifter som bruker emballasje er i dag medlem av organisasjonen, og betaler dermed et miljøbidrag for emballasjen de sender ut i det norske markedet. Dette finansierer forsvarlig innsamling og gjenvinning av emballasjen. Daae forteller at svært mange av disse ønsker å gjøre det riktige, og at det er stor etterspørsel etter kalkulatoren. 

– Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra bedrifter som har brukt kalkulatoren, selv om de vet at den fortsatt er i utvikling. For mange bedrifter, og spesielt de små, kan det være vanskelig å ha dybdekunnskap om slike temaer. Da kan kalkulatoren være et nyttig verktøy, mener Daae. 

Et komplekst tema 

Gjenvinningskalkulatoren er ment for bedrifter som designer emballasje, for å hjelpe dem til å ta bedre valg. Johannes Daae understreker at plastemballasje er et komplekst område for både bedrifter og enkeltpersoner å skaffe seg oversikt over. En mulighet er å få på plass en seritifseringsordning for å kunne fastslå om emballasjen man kjøper er gjenvinnbar. I denne sammenhengen er forbrukermakten viktig. 

– Ellers er det viktigste man kan gjøre som konsument er å se på emballasjen om den skal gjenvinnes som plast, og sortere deretter. Vi ser at det er mye som ikke går til gjenvinning, så dette er egentlig vanskelig nok, forteller Daae.