Oslo kommunes områdeløft på steder som Tøyen er basert på ideen om at omgivelsene man vokser opp i har en betydning. Ny forskning viser at denne sammenhengen muligens ikke er like sterk som først antatt. Foto: Guro Aasaaren

Nabolagseffekten - en realitet eller en myte?

Ny forskning viser at hvor du vokser opp ikke har like stor betydning på utdanningsnivå, og andre sosioøkonomiske forhold som tidligere antatt.
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 19:00

– Vi vet at å bo i et område der mange har dårlige levekår, lav inntekt og lav utdannelse reduserer barnas livssjanser, sier direktøren i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Denne antakelsen ligger også bak Oslo kommunes områdeløft på steder som Stovner, Holmlia og Tøyen. 

En nylig publisert studie av sosiologene Are Skeie Hermansen, Nicolai T Borgen, Arne Mastekaasa fra Universitetet i Oslo, viser at nabolagseffekten i Norge er tilnærmet lik null. Denne konklusjonen er Ingar Brattbakk forsker på Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet, og programleder for områdeløftet Tøyen og Grønland uenige i. 

 

Emneord: