Angst- og depresjonssymptomer forekommer oftere hos personer med langvarig koronasykdom. Illustrasjonsfoto: Mic445 (CC BY 2.0) Flickr

Ny studie: Langvarig koronasykdom kan forårsake angst og depresjon

Betennelse i kroppen og covid-symptomer som vedvarer etter sykdomsforløpet kan være mulige årsaker til at man utvikler psykiske helseplager.
Mandag, 28 mars, 2022 - 12:03

En fersk studie utført av Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo viser at koronasmittede personer som var sengeliggende i syv dager eller mer hadde økt risiko for symptomer på angst og depresjon, selv 16 måneder etter at de ble syke. 

Resultatene er publisert i tidsskriftet Lancet Public Health.

Ole A. Andreassen, som er leder for Norsk senter for forskning på mentale lidelser, tror den høye forekomsten i denne gruppen er sammensatt.

– Det kan være en kombinasjon av at de bekymrer seg om langvarige helseeffekter og at de fortsetter å slite med long covid-symptomer lenge etter sykdommen. Det igjen begrenser sosial kontakt og kan føre til en følelse av hjelpeløshet, sier han til forskning.no

I alt svarte 250 000 personer på spørreundersøkelsene i perioden mars 2020 til august 2021. Fire prosent av alle som deltok i studien svarte at de hadde hatt korona. Av disse personene svarte 16 prosent at de hadde vært sengeliggende i syv dager eller mer. 

Nå skal forskerne se på sammenhengen mellom mentale og fysiske symptomer, og hva som skjer med deltakernes helse etter 16 måneder.

 

 

Emneord: