Kommende generasjoner vil muligens aldri bli gamle nok til å kjøpe røyk eller snus. Arkivfoto: Julia Listau.

Norge kan bli et tobakksfritt samfunn

Regjeringen legger frem ny tobakksstrategi i mars. Ifølge VGs kilder vurderer Regjeringen et livsvarig tobakksforbud for kommende generasjoner.
Mandag, 27 februar, 2023 - 14:55

Ifølge Kreftforeningen dør rundt 6000 personer i Norge på grunn av røyking hvert år. De informerer også om at 95000 kreftilfeller i Norge kunne vært unngått innen 2045 om ingen røykte.

Røykeloven

I 2004 kom røykeloven i Norge, som forbydde røyking innendørs på serveringssteder. Etter dette har flere innstramminger om hvor det er lov å røyke i Norge kommet. I mars kommer Folkehelsemeldingen der regjeringen blant annet legger frem en ny tobakksstrategi.

Hans Inge Myrvold er Senterpartiets helsepolitikske talsperson og sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Til VG sier han at det kommer en oppstramming i norsk tobakkspolitikk.

– Norge har vært et land som satt seg i førersetet i folkehelsearbeidet. Det er viktig for oss å stramme opp rammene og retningen, sier Myrvold til VG.

I Kreftforeningens innspill til Folkehelsemeldingen foreslår de at alle født etter 2010 skal forbys salg av tobakk. Dette for å fase ut tobakk totalt på langsikt.

Debatten rundt tobakkspolitikk har blitt spesielt aktuell etter at New Zealand allerede i 2022 vedtok en lignende lov, som sier at alle født etter 2008 aldri vil få kjøpe tobakksprodukter.

VG rapporterer også at nabolandet vårt Finland vurderer å forby røyking på uteserveringer og hjemme for dem som bor i leilighet, blant andre innstramminger. 

Emneord: