Karl Magnus Nyeng fra OsloMet og Oline Sæthre fra UIO. Foto: Haydarali Nawrozi

Første lederdebatt i NSO er i gang

Disse to kandidatene som begger er fra Oslo konkurrerer om å lede Norsk studentorganisasjon i den kommende perioden.
Fredag, 24 mars, 2023 - 12:23

Oslo kamp

Disse to kandidatene som begger er fra Oslo konkurrerer om å lede Norsk studentorganisasjon i den kommende perioden.

Onsdag Kl. 19.00 møttes lederkandidatene til debatt som var arrangert digitalt av Khrono, og fant sted på NMBU på Ås.

Sæther og Nyeng har begge ledet hvert sitt studentparlament den siste perioden. Sæther var først ute med å lansere sitt kandidatur og kort tid etter var Nyeng også med på ballen.

Oslo-studentene skulle utfordre til politiksk utvikling lokalt ved å bryte ned barrierene og bruke medlemslagenes samlinger til å fasilitere dialog Et mål de hadde var å normalisere uformell prat.

Fremtids plan

I åpningstalen sin var Sæther innom en del temaer blant annet bedre studiestøtte, flere studentboliger, internasjonal solidaritet og bedre vilkår for internasjonale studenter.

Til spørsmål om hvor Sæthers engasjement kom fra, svarte hun at hun alltid har likt å ta mer ansvar.

— Jeg har alltid søkt mer ansvar enn det som er vanlig, sier Sæther, og beskriver seg selv som en uredd leder som liker å bygge team.

Nyeng åpnet talen sin med å understreke viktigheten av økt studiestøtte, noe som betyr at studentene slipper å bruke fritiden sin på jobb, men heller på noe sosialt. Han ville også omorganisere NSO hele veien fra lokallagene til nasjonalt nivå.

— Jeg ønsker å bidra på et nasjonalt nivå. Jeg har alltid vært interessert i å gjøre en jobb for andre, sier han.

Vurderingsprosess

Neste gang kandidatene debatterer er på landsmøtet om en måned, hvor alle delgatene fra hele landet møtes for å avjgøre hvem av kadidatene som blir valgt. Valgkomiteens innstilling til arbeidsutvalget og sentralstyret i NSO vil bli offentliggjort 11. april, men nye kandidater kan dukke opp helt fram il fredag 14. april.