Høydebassenget bygges i bunnen av Tryvannstårnet, rett ved slalåmløypene i Skimore Oslo. Foto: Deborah Riiser

Skal gjøre vannforsyningen tryggere 

I dag har innbyggerne i Voksenåsen og Holmenkollen kun en ensidig vannforsyning. Nå skal et nytt ledningsnettverk og høydebasseng øke sikkerheten til beboerne. 
Mandag, 27 november, 2023 - 12:55

Siden januar 2022 har arbeidet med det nye vanndistribusjonsnettet vært i gang. Til neste år vil prosjektet bli ferdigstilt.

Resultatet skal være en tosidig vannforsyning for området nord i bydel Vestre Aker.


Ifølge Oslo kommune skal området settes “tilbake til samme stand som før gravingen startet”. Foto: Deborah Riiser

Skal øke sikkerheten 

I dag har innbyggerne i Holmenkollen og Voksenlia kun en ensidig vannforsyning. Det gjør området sårbar for eventuelle brudd på vannledningen. Et brudd kan føre til at innbyggerne vil miste vanntilgangen sin fullstendig. Uten vanntilgang vil det være vanskelig å utføre slukningsarbeid ved eventuelle brannulykker. 

Dagens ensidige vannforsyningen betyr at distribusjonsnettet kun har en vannkilde. Hvis det skjer noe med den, vil ikke abonnentene ha en reserveløsning og området vil stå uten vann til feilen er fikset. En tosidig vannforsyning vil gi området en reserveløsning hvis det skjer brudd på en vannledning eller et av vannreservoerene ikke kan brukes. Slik gir en tosidig vannforsyning en tryggere og mer stabil vannforsyning og senker risikoen for at området skal stå uten tilgang på vann.

Det er Mattilsynet som har pålagt Vann- og avløpsetaten å bygge ut vannforsyningen.

Ifølge programleder Marius Nymoen i Vann- og avløpsetaten vil 2500 abonnenter nå få tosidig forsyning.

Abonnenter er alle som er en del av vann- og avløpsetaten distribusjonsnett. Abonnenter kan være private husholdninger og bedrifter, men også offentlige instanser som skoler og sykehus.

Nytt distribusjonsnett

Det nye distribusjonsnettet består av en ny ledningstrase, overføringsledning og høydebasseng.  

Ledningstraseen legges i Voksenkollveien og har som mål å erstatte den gamle.

I tillegg skal det kobles til en overføringsledning som går parallellt med den gamle. Når denne tas i bruk, vil området få en tosidig vannforsyning. 

Det vil ifølge Oslo kommune gjøre vannforsyningen tryggere og mer stabil på flere måter. Arbeidet med sitribusjonsnettet i Holmenkollen skjer samtidig som den større utbyggingen av vannnettverket i Oslo.

I tillegg til å gi en løsning ved brudd på vannledningen, vil arbeidet resultere i bedre vanntrykk til områdets husholdninger. Det er det nye høydebassenget som skal sørge for å gi nok trykk for brannslukking.

Høydebassenget bygges i foten av Tryvannstårnet, et av Oslos høyeste punkter.


Arbeidet med vannforsyningen er i den siste fasen. Foto: Deborah Riiser

Byggearbeidet med ledningstraséen og høydebassenget skal etter planen ferdigstilles  31. desember i år. Overføringsledningen skal stå klar i 2024.

Emneord: