Innenriks

Seks av ti bokskap ved avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag (JBI) tilhører tidligere studenter. Studieadministrasjonen innrømmer slapphet og mangel på rutiner.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 13:54
Hvert år tar HiO inn mange flere studenter enn det er plass til. Lederen i Studentparlamentet er bekymret for studentenes læringsmiljø og brannsikkerhet.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 13:45
Flere lærerstudenter ved Høgskolen i Oslo sier at de er nødt til å dikte opp deler av eksamensbesvarelsen. Årsak: Dårlig kommunikasjon mellom HiO og praksisskolene.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 13:18
Høgskolen i Oslo (HiO) kutter med inntil 30 millioner neste år.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 12:58
Uten penger risikerer du å gå tørst på HiO. De nær 6000 studentene som holder til på Frydenlund-området må dele på to vannautomater.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 12:39
30 studenter ved HiO har ikke møtt opp til stikkprøvekontrollen hvor originalene av vitnemål og attester skal framlegges.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 11:15
Høgskolelektor Bjørn Smestad vil ha fokus på homofili i undervisningen. – Kan bli litt påtvunget, mener lærerstudent.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 11:13
Kjønnsforskere reagerer sterkt på at kun kvinner får kjønnspoeng ved HiO. Studieavdelingene der kvinner er i overtall har ingen planer om å gi menn kjønnspoeng.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 11:09
Ikke en eneste av de 18.000 studentene som er medlem av OAS har søkt om bevilgning fra velferdsfondet. Det har aldri skjedd tidligere.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 10:59
Høgskolen i Oslo eier aksjer, men droppet å gå på generalforsamling. Nå får skolen kritikk av Kunnskapsdepartementet.
Onsdag, 7 oktober, 2009 - 10:58

Sider