Velferd er viktigst

- Hundrevis av millioner av mennesker er kommet ut av fattigdom.
Mandag, 23 mai, 2011 - 13:19


Det sier Kevin Rudd til Aftenposten 23. mai 2011. Han er australsk politiker og var diplomat i Beijing på 1980-tallet. Han mener at Kina er et helt annet land enn hva det var for 25 år siden.

- Tidligere bestemte partiet hvilket arbeid du skulle ha, byen du skulle bo i, hvem du skulle gifte deg med. Folket var fattig, sier Rudd til avisen.

Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten, har Kina som sitt hovedområde, og er fascinert over hvordan kinesere velger velferd fremfor rettigheter:

- Karriere, mat og penger er viktigere enn ytringsfrihet for kinesere. Den nye middelklassen tror økonomien vil fortsette å blomstre. Derfor ser de seg tjent med å beholde regimet. Unge kinesere bryr seg ikke om ytringsfrihet, forteller Rønneberg til Journalen.

Millioner sultet ihjel

Da formann Mao døde i 1976, etterlot han seg et land i fattigdom. Mao hadde styrt Kina etter en streng kommunistisk tankegang. I 1958 kunngjorde Mao Det store spranget med svært høye produksjonsmål for Kinas industri og landbruk. I løpet av de tre årene var det også flom og tørke. Resultatet ble katastrofalt: Det er usikkert hvor mange personer som døde av sult, men anslagene varierer mellom femten og førti millioner.

Økonomisk vekst

Maos etterfølger, Deng Xiaoping, tok over makten i 1978 og introduserte kineserne for kapitalismen. Med ham startet den økonomisk revolusjon i Kina. Tjenestenæringene har vært særlig viktig for utviklingen av Kina som moderne land. Vekstraten til Kina har vært en av verdens høyeste siden 1978, slik at BNP per innbygger i gjennomsnitt vokste med 8,2 prosent i året. I 2009 ble Kina verdens største eksportnasjon.

Journalist og forfatter Torbjørn Færøvik sier til Aftenposten 22. mai 2011, at 300 millioner kinesere har flyttet fra landsbyene og inn til byene siden 1980. Han mener at like mange vil bli urbanisert på samme måte de neste femten årene.

Inflasjonspress og kameraderi

I dag har Kina verdens nest største økonomi. Kun USA er foran, og ekspertene anslår at Kina vil passere USA innen fem år. Kina er blitt en økonomisk maktfaktor i verden, og flere hundre millioner kinesere er blitt løftet ut av fattigdom. Likevel regnes Kina som et utviklingsland.

Ifølge Store norske leksikon preges den kinesiske økonomien av strukturelle problemer med ubalansert utvikling, store regionale forskjeller, forsyningsproblemer, inflasjonspress, korrupsjon, svakt rettsvern, kameraderi og lukkende politiske prosesser. Aftenposten-journalist Rønneberg hevder at kommunistpartiet har delvis skyld i i problemene:

- Som medlem av partiet kommer man seg lettere opp og frem. Kommunistpartiet har inngått en avtale med folket; folket blir rikere og får endel rettigheter, mot at partiet får styre i fred, sier Rønneberg.

LES OGSÅ:
Litt sensur er viktig