Kommentar

Økoturismens paradoks

Økoturisme er en ny trend der man skal reise forsvarlig og ta hensyn til lokalbefolkning og natur. Men jo flere som reiser, jo vanskeligere blir dette å gjennomføre.
Tirsdag, 15 mai, 2018 - 13:09

Jeg har nettopp vært på en to ukers tur i det lille sentral-amerikanske landet Belize. Landet, med rett over 380 000 tusen innbyggere, har verdens nest største korallrev som dekker nesten hele kysten av landet. 

Belize Barrier Reef er landets største turistattraksjon, og landets turismenæring livnærer cirka 180 000 av landets befolkning. Landets innbyggere er med andre ord avhengig av at folk fortsatt ønsker å besøke Belize.

De vi snakket med i turistnæringen var opptatt av å opprettholde og helst øke antallet turister som besøker landet hvert år. 

Belize er tidligere kjent som Britisk Honduras, og ble selvstendig først i 1981. I følge Central Intelligence Agency rangerer landet som 150 av 228 land dersom man ser på brutto nasjonalt produkt etter antall innbyggere. For at Belize skal klatre på denne listen setter de sin lit til turistindustrien og det deres natur har å tilby sine besøkende.

For bare en kort båttur utenfor blant annet turistbyen San Pedro og øya Caye Caulker ligger korallrevet deres. Man kan dykke langs revet, svømme med hai og piggrokker, og er det fullmåne kan man se hvalhai. 

Men som med Great Barrier Reef i Australia dør korallrevet i Belize. Høyere vanntemperaturer fører til bleking av korallene. Årsakene til at temperaturen går opp kan være mange, men klimaforandringer må nok ta sin del av skylda. 

Derfor har ser man nå antydninger til en ny trend for turisme, nemlig økoturisme. Så hva er økoturisme? The international ecotourism society definerer det slik: «Økoturisme er ansvarlig reise til naturlige områder som tar vare på miljøer, tar hensyn til hvordan de lokale har det og innebærer også tolkning og læring». 

Man skal med andre ord reise på en måte som forurenser minst mulig, og man skal være hensynsfull både overfor lokalmiljøet og innbyggerne til stedet du besøker. Men lar dette seg gjøre i Belize?

Man skal reise på en måte som forurenser minst mulig, og man skal være hensynsfull både overfor lokalmiljøet og innbyggerne til stedet du besøker.

Å opptre hensynsfullt ovenfor natur og folk burde ikke være et problem for de fleste. Det kan likevel by på problemer for noen. Dersom du har null interesse eller kunnskap om hva et korallrev er og hva det har å si for økosystemet kan det være fristende å ta på det eller ta med seg en bit du synes er fin. 

Og er det noe du ikke skal gjøre når du er ved et korallrev så er det å ta på det eller ta med deg en bit.

Når man dykker rundt korallrev har man på seg svømmeføtter, noe som gjør det veldig lett å virvle opp sand som legger seg på korallene. Dette er ikke heldig for et så skjørt økosystem, og kan føre til at korallene får for lite sol. I verste fall kan korallene dø. Man kan sparke borti revet med svømmeføttene og slå av en bit. 

For å gi turister en god opplevelse mater guider haier og piggrokker som er i områdene rundt korallrevene, så de kan komme til båten og turistene kan bade med dem. Dette skaper tamme rovdyr som ende opp avhengig av mating for å overleve. 

I tillegg har man det logistiske med å dra til Belize. Hoveddelen av turistene som kommer til Belize kommer med cruiseskip. Cruiseskip byr på en rekke globale og lokale forurensningskilder med motorer som går på diesel, dumping av vann som kan inneholde en rekke mikroorganismer som kan by på lokale problemer og dumping av septiktanker. 

Flesteparten av de som ikke kommer med cruiseskip kommer med fly. Klimaavtrykket du setter igjen vil variere med hvor langt du har dratt, men flytrafikk støyer lokalt og forurenser globalt. 

Så tilbake til Belize sitt langsiktige mål, nemlig økt turisme til landet. 

Dette kan paradoksalt nok bidra til en raskere ødeleggelse av det turistene kommer for å se, nemlig Belize Barrier Reef. Mer klimautslipp fra transportmidlene som frakter turistene til landet kan føre til høyere havtemperaturer som igjen vil føre til raskere korallbleking. 

Den økte mengden mennesker som besøker korallrevet vil være en trussel i seg selv.

Den økte mengden mennesker som besøker korallrevet vil være en trussel i seg selv. Uforsiktige turister som ikke forstår hvilken betydning revet har for lokalbefolkningen og ikke forstår hvor knusende det ville være for landets økonomi om noe skulle skje med det.  

skal ikke jeg si at Belize ikke burde satse enda mer på turisme.

Men turistguider og kontaktpersoner for turister som kommer på besøk har et stort ansvar for å lære opp de besøkende. Og samtidig prøve å vise revet i den tilstanden det egentlig skal være i.

Det betyr også at man ikke burde mate dyr for å gi turister en fin opplevelse. For all del, det er artig å dykke med både hai og piggrokke, men det er med en bismak av at sånn skal det egentlig ikke være.

Så selv om økoturisme er en veldig god tanke så er økt turisme i seg selv en trussel mot naturen.