NYTENKENDE: Flere fengselsbetjenter vil gå vekk fra gammel straffekultur. Foto: Tove Bø

Kriminalomsorgen utelot 1,5 millioner

Med over én million kroner til gode, har rehabiliteringen under og etter soning fortsatt mer å gå på.
Torsdag, 25 mars, 2021 - 14:34

Kriminalomsorgen beksrives som et tiltak som skal legge til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Det norske straffegjennomføringssystemet er basert på humanistiske prinsipper, og på individuell tilrettelegging for de domfelte og innsatte.


ØNSKER FORBEDRING: Tidligere innsatt Flexi Aukan mener tiltakene inne i fengslene ikke er gode nok. Foto: Zen Made Media

Tidligere innsatt Flexi Aukan mener derimot at fengselsoppholdet hans fungerte mer som oppbevaring. 

– Jeg synes de burde tilrettelagt bedre, og jeg tror egentlig ikke straff er løsningen på noe som helst, forteller han.

I årsrapporten fra Justis- og beredskapsdepartementet ble kriminalomsorgen i 2020 tildelt nærmere 8 millioner kroner. Disse tallene viser også at i overkant av 1,5 millioner ikke ble brukt. 

Få et innblikk i hva tidligere innsatte, Nettverk Etter Soning, og fengselsbetjenter mener disse pengene kunne vært til gode for, i reportasjen under.