Internett forandres

Etter en lang prosess ser det ut til at det åpnes for internettadresser med ikke-vestlige tegn. Det blir også mulig å registrere egendefinerte toppdomener, på lik linje med dagens .com og .org.
Torsdag, 29 oktober, 2009 - 14:19


Fram til i dag har Internett-adresser vært forbeholdt latinske tegn. Blant andre japanske, russiske, greske og hebraiske brukere har ikke kunnet bruke sitt nasjonale tegnsett når de skal registrere internettsider. Dette blir det nå en slutt på.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) holder i disse dager møte i Seoul i Korea. Der jobbes det med det som ICANNs styreleder Peter Dengate Thrush, i intervju med Daily Mail, kaller “den største tekniske endringen for internett siden det ble oppfunnet for 40 år siden”.

Store utfordringer

– Adressestrengen har til nå vært forbeholdt det latinske alfabetet, sier seniorrådgiver Elisabeth Farstad hos Norid, registreringsenheten for .no-domenet. Hun sier at Norge fikk godkjent sine særtegn, som æ, ø og å, og samiske tegn for flere år siden. Norid anbefalte da å registrere en tilleggsadresse som ikke inneholder disse tegnene. Et godt eksempel på dette er Språkrådet, som både kan nås vis www.sprakrad.no og www.språkråd.no

Det knytter seg imidlertid helt nye, og større utfordringer til å innføre eksempelvis kinesisk i internettadressene.

– La oss si du reiser til Kina og mottar et visittkort med en e-postadresse skrevet på kinesisk. Jeg er meget usikker på om du da kan bruke den, sier Farstad

Nye, dyre toppdomener

Elisabeth Farstad sier også at det er besluttet å åpne for nye toppdomener, på linje med de kjente .com og .org.

– Det er også fattet vedtak om å åpne for toppdomener av typen .hvasomhelst, sier hun. Det ikke utarbeidet konkrete retningslinjer for hvordan det skal administreres og hvem som skal kunne søke. Farstad tror også det blir dyrt.

Norid er meget sentral i de internasjonale prosessene, og har to ansatte som deltar på møtet i Korea denne uken.

Tags: