Riksantikvaren freder det gamle operahuset

Miljøvernminister Erik Solheim leder markeringen.
Mandag, 26 oktober, 2009 - 14:12


Riksantikvaren markerer fredningen av Folketeaterbygningen i Oslo, samtidig som de lanserer databasen “Kulturminnesøk”. Det skal skje i den gamle operasalen i Folketeateret den 7. desember klokken 16.

Riksantikvarens prosjektleder for Kulturminneåret 2009, Marianne Brynildsen, er foreløpig nøktern i sine uttalelser om selve markeringen.

– Kan du kort fortelle hva dagen går ut på?

– Foreløpig ikke. Vi jobber med saken, og så snart vi har mer kjøtt på beinet skal jeg fortelle alt. Men det vil bli en markering, slik som ved tidligere fredninger, sier hun.

Statsrådens kontor bekrefter at miljøvernminister Erik Solheim har satt av tid til markeringen i sin kalender, nærmere bestemt den 7. desember klokken 16.

Folketeaterbygningen

Folketeaterbygningen på Youngstorget eies i dag av Eiendomsspar AS. Det ble reist i 1930-årene med hensikt å danne et teater for hele folket. Den Norske Opera holdt til i bygningen fra 1959 til 2007, da de begynte flyttingen til det nye Operahuset i Bjørvika.

Folketeaterbygningen huser i dag bl.a. Oslo Arbeiderparti og NRK i tillegg til nyetablerte Folketeateret Oslo AS som eies av Eiendomsspar AS.

Anders Halvorsen ved Folketeateret Oslo AS forteller at selve teatersalen er satt av til Riksantikvarens markering.

Kulturminnesøk

Riksantikvarens vil også åpne søketjenesten “Kulturminnesøk” samme kveld. Det er en internettbasert database som gjør det mulig for alle å søke på kulturminner i hele Norge. Tjenesten vil inneholde kart, bilder og informasjon om kulturminner. Den skal være en publikumsversjon av den eksisterende “Askeladden”.

Riksantikvaren har reservert domenet www.kulturminnesok.no til kulturminnedatabasen.

Litt av utfordringen Riksantikvaren har hatt med “Kulturminnesøk”, er bilder av fredete bygninger. Ettersom disse i stor grad er i privat eie, sendte Riksrevisjonen ut et informasjonsbrev i mars, der de opplyste om at eierne kan reservere seg mot å få bildene publisert.

Tags: