Huitfeldt vil ikke utestenge fildelere fra nettet

- Det er synd at ingen tar tak i problemet med ulovlig fildeling, sier Ragnar Bjerkreim i TONO.
Torsdag, 12 november, 2009 - 15:46


Anniken Huitfeldt vil ikke gå inn for å kutte nettilgangen til personer som deler filer ulovlig på nettet. Den ferske kulturministeren mener det vil være å gå for langt, og at en slik lov vil ramme hele husstander.

– Det vil kunne oppleves som kollektiv straff dersom én i en husstand laster ned ulovlig, sier Huitfeldt til ballade.no.

Flere land går inn for å utestenge brukere som deler filer ulovlig.

I Irland har en av landets største internettleverandører gått med på å koble fra kunder som ikke vil slutte å dele rettighetsbeskyttet materiale. Det samme selskapet er blitt pålagt å gjøre The Pirate Bay utilgjengelig for sine brukere. Fra 1. september kunne kundene ikke lenger komme inn på nettsiden, skriver ballade.no.

Storbritannia vurderer å innføre en regel kalt “three strikes and you’re out” for å bekjempe ulovlig nedlasting av rettighetsbeskyttet materiale. Det vil si at de som deler filer ulovlig, etter gjentatte advarsler vil kunne miste nettilgangen.

TONO tror og håper at folk ønsker å benytte seg av lovlige tilbud som Spotify. Foto: Mikeisgoing/Flickr.com

 

– For aggressivt

– EU har innsett at man ikke klarer å demme opp for ulovlig fildeling uten å stenge lovbryterne ute. Det er bred enighet i Europa om at fildelere skal kunne miste nettilgang. Man har bare vært uenige i hvordan en slik beslutning skal foretas, sier Cato Strøm, direktør i TONO, på deres nettsider. Selskapet skal sikre rettighetene til komponister, tekstforfattere og musikkforlag.

– Den norske lovgivningen er uklar på dette området. Nå må også norske politikere våkne, sier han.

Ragnar Bjerkreim, styreleder i NOPA (forening for komponister og tekstforfattere) og styremedlem i TONO, sier til Journalen at TONO aldri har ønsket å stenge vanlige mennesker ute fra nettet.

– Det er for aggressivt. Vi skal ikke vende oss mot publikummet vårt. Folk skal få lov å sende e-poster og betale telefonregningene sine på nettet selv om de deler filer ulovlig, mener han.

– Vi vil ikke ta enkeltbrukerne. Vi vil at folk skal bruke gode, lovlige løsninger som Spotify, iTunes og Wimp.

– Er det nok for å bekjempe ulovlig nedlasting?

– Nei. Vi vil ta de store ulovlige nettverkene, som Pirate Bay. De må straffes med bøter og stenging. Og vi vil at selskaper som Telenor blir nødt til å blokkere tilgangen til sider som The Pirate Bay.

Tapte i retten

Rettighetshaverne fikk ikke medhold i retten for at Telenor må stenge tilgangen til The Pirate Bay. Bjerkreim tror Telenor har innvirkning på hvordan norsk politikk føres.

– Telenor er en gigant som virkelig kan lobbe i Stortinget, sier han.

Ifølge Bjerkreim er politikerne redd for å ta tak i problemet med ulovlig nedlasting fordi det er så mange mennesker i Norge som er for ulovlig fildeling.

– Vi kan ikke være politi selv. Når lovbrudd blir begått, må politikerne ordne opp. Det er synd at ingen tar tak i dette. Vi er rettsløse.

Tags: