Språkpris til Walton og Hvistendahl

Språkprisen 2009 gikk til Steven Walton og Rita Hvistendahl
Onsdag, 11 november, 2009 - 15:18

Vinnerne av Språkprisen 2009 ble offentliggjort i ettermiddag. Steven Walton mottok prisen for nynorsk språk, mens prisen for bokmål gikk til Rita Hvistendahl.

Vinnerne mottok prisen på Grand Hotel under Språkdagen, en årlig konferanse arrangert av Språkrådet. Prisen består av 50.000 kroner, et koppertrykk av Kjell Nupen og et diplom. Rita Hvistendahl var veldig fornøyd etter utdelingen. Hun mottok prisen på grunnlag av sin stilling som redaktør for bokprosjektet Flerspråklighet i skolen.

- Det er overveldende, men veldig hyggelig for meg og mine medforfattere å vinne denne prisen, sier Rita Hvistendahal. - Flerspråklighet som tema får ellers alt for lite oppmerksomhet, mener hun.

Språknormer i fokus

”Kvar går grensa mellom rett og gale i språket og mellom godt og dårleg språk? Kva er vitsen med normer for språk og språkbruk, og kvar kjem normene frå? Er dei til hjelp eller plage?”

Dette var temaet for årets språkdag som ble arrangert i dag. For tredje år på rad arrangeres den store språkkonferansen i Oslo, der man setter søkelyset på bruken av det norske språket og dets mange ulike sider. Årets tema var grenser for språk, og en rekke forelesninger med kjente professorer og språkforskere stod på programmet.  

Pris for godt norsk

Høydepunktet på konferansen var imidlertid utdelingen av Språkrådets årlige pris. Språkprisen erstatter den tidligere Norsk språkpris, og deles ut til to personer for svært god bruk av norsk språk i sakprosa.

Kandidatene til språkprisen kan komme fra både næringsliv, forsking, undervisning, forvaltning, presse og etermedium, teknologi og kulturliv, i følge Språkrådets hjemmesider.

Har nynorsk som andrespråk

Juryen, som bestod av Ove Eide, Karianne Bjellås Gilje, Unn Røyneland og Espen Søbye, sa dette om prisvinner Steven Walton, som er engelsk og har norsk som andrespråk:

“Han er akademisk og folkeleg, sakleg og personleg, nyskapande og tradisjonssikker. Gjennom dei skriftlege arbeida sine viser denne prisvinnaren i praksis også korleis eit framandspråk har vorte eit tankespråk.”

Walton selv synes det er flott å vinne en pris når han selv har engelsk som morsmål:

- Det er veldig kjekt, sa han på syngende dialekt.

Fagspråk tema neste år

En blid direktør i språkrådet Sylfest Lomheim, avsluttet språkonferansen med å ønske alle vel hjem. Han avslørte også temaet for neste års språkdag.

- Det blir norsk fagspråk, sa han. - Bruken av fagspråk i Norge vil stå i fokus neste år, og jeg ønsker dere alle velkomne tilbake i 2010.

Emneord: