Tror ikke på Facebook-faktor

Norges dataekspert Gisle Hannemyr tror ikke på Facebook-gruppenes påvirkningskraft.
Onsdag, 20 januar, 2010 - 10:36


Tidligere denne uken publiserte Journalen en artikkel om at Facebook-grupper får mer makt.Det bekreftes at flere og flere personer engasjerer seg i alt fra kommersielle grupper til ideele krav om tv-lisens, asylpolitikk og menneskerettigheter.

Av de to områdene ser det ut til at kommersielle grupper kan få gjennomslag, mens grupper rettet mot myndighter og organisasjoner ikke lar seg påvirke av høye medlemstall.

Facebook-propaganda

Artikkelen referer til Facebook-kampanjen “Vi som vil ha Kims French Fries PAPRIKA tilbake i butikkhyllene”. Potetchipsen som ble lansert i 1992 og som ble tatt ut av produksjon for noen år siden, kom tilbake i hyllene 1. februar i år.

Der noen vil si at Facebook-grupper som denne er med på å skape en demokratisk arena der privatpersoner kan være med på å bestemme og ytre ønsker, mener Hannemyr at dette er den beste form for eksponering blant produsentene.

– Som oftest har disse gruppene blitt etablert av produsentene selv, og de fungerer som reklame for produktene deres.

Et godt eksempel på dette er mineralvannet Urge som tidligere i mars år stilte Facebook-gruppa “Urge på 1,5 liters flasker” et ultimatum: Hvis gruppa klarte å doble medlemstallene sine, skulle de innføre Urge på 1,5 liters flasker igjen. 1. september fikk gruppa ønsket sitt innfridd.

Høyt antall medlemmer - lav terskel for engasjement

Gruppene Vi skal fjerne TV-lisensen, og vi trenger deg for å få det til!Stopp Statens Lånekasse for utdanning sin rentepolitikk er av de mer samfunnsrelaterte gruppene som har blitt etablert. I dag har gruppen rundt 230 000 medlemmer. Hannemyr tror likevel ikke på at slike grupper vil få gjennomslagskraft i den virkelige verden.

– Jeg kjenner ingen eksempler på at grupper på Facebook har hatt avgjørende påvirkningskraft i viktige samfunnsdebatter.

Hannemyr mener grupper på Facebook får høye medlemstall nettopp fordi det er så enkelt å melde seg inn.

– Det koster ingenting å sette dem opp, og ingenting å melde seg inn. Facebook har en lav terskel i engasjement. Det er noe annet å arrangere en demonstrasjon eller lignende. Det krever et helt annet type engasjement.

– Å være medlem av en gruppe på Facebook påvirker mer den enkelte som melder seg inn i gruppen enn selve saken gruppen angår, avslutter Hannemyr.

 

Tags: