Ny støtteordning til kunstnerdrevne gallerier

Visningsrommet 1857 er et av fem kustnerstyrte gallerier som fikk støtte fra Kulturrådet i høst. Unge Kunstneres Samfunn har kjempet for saken i to år.
Mandag, 8 november, 2010 - 12:53


- Pengene vil fungere som en forsikring for oss i de tre neste årene. De skal gå til lønn til oss som driver og til vederlag for kunstnerne som stiller ut, sier Stian Eide Kluge og Steffen Håndlykken som driver visningsrommet 1857.

De fem utvalgte

På nittitallet kom de første galleriene som var drevet av kunstnerne selv. Dette fenomenet blomstret opp igjen på midten av 2000-tallet og antallet øker stadig.

Nå har Kulturrådet tatt de små galleriene på alvor og starter i år en prøveperiode hvor fem kunstnerdrevne visningsrom får driftsstøtte i tre år. De utvalgte ligger i Oslo, Hordaland og Troms har til sammen fått 5,3 millioner fra Kulturrådet.

- De kunstnerstyrte visningsrommene er viktige fordi mye av samtidskunsten utspiller seg nettopp her. De er en rekrutteringsarena for unge kunsnere , sier Birgit Bærøe, seksjonsleder ved billedkunst og kunsthåndverk i Kulturrådet.

- I utvelgelsen har vi lagt vekt på geografisk spredning. Dette er for at kunstnere fra flere miljøer på ulike steder skal kunne bruke visningsrommene, sier Birgit Bærøe, seksjonsleder ved billedkunst og kunsthåndverk i Kulturrådet.

Kunstfaglig kompetanse og evne til å gjenomføre utstillinger har vært avgjørende for hvem som fikk støtten. De fem er 1857, Entrèe, Jet Pascua, Kurant visningsrom DA og Leander Djønne.

Fra egen lomme

Siden Kluge og Håndlykken startet opp i mai, har de to jobbet ved siden av driften, og kunstnerne har stillt ut uten betaling.

- Nå får vi lønn for den jobben vi allerede gjør. Det er ikke noen selvfølge at vi som kunstnere skal få det, men på en annen side er det umulig å drive et slikt sted uten pengestøtte, sier de to.

Det er en forutsetning fra Kulrurdepartementet at pengene går til nettop lønn, samt vederlag til kunstnerne som stiller ut.

- Hittil har vi bare kunnet tilby kunstnere utstillinglokaler. Det er jo vel og bra i seg selv men det koster å produsere arbeidene og dette har kunstnerne måttet punge ut av egen lomme.

 

Ny støtteordning til gammel galleriform

Linus Elmes ved Unge Kunstneres Samfunn setter pris på at Kulturdepartementet nå erkjenner et økonomisk behov som har eksistert lenge.

- Galleriformen er ikke ny. Det nye er at Kulturdepartementet sier seg enig i at de kunstnerdrevne visningsrommene er en viktig arena.

UKS har lenge hatt det eneste kunstnerdrevne galleriet med statstøtte og har derfor hatt et særlig ansvar for at nye kunstnere har et sted å stille ut. De er glade for at flere nå blir med på å dele dette ansvaret.

Kunstnerdrevne visningrom uten statstøtte er det derimot mange av, men de har måttet søke om vanlig arbeidsstipend for kunstnere eller betale av egen lomme. UKS mener at den nye støtteordningen er med på å profesjonalisere denne formen for galleridrift. I 20 år har stiftelsen hatt rollen som forkjemper for unge kunstneres rettigheter, og de to siste har de vært pådriver for nettopp den nye støtteordningen.

 

Usikker fremtid

Når prøveperioden er over ved utgangen av 2012 skal den evalueres. Kulturrådet har foreløpig ingen planer om hvoran prøveordningen eventuellt skal videreføres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: