Lekker ut farlige gasser

Museum i London har funnet lekkasjer fra verker til Norgesaktuell kunstner.
Torsdag, 21 april, 2016 - 12:12


Astrup Fearnley Museet har lenge hatt verker av den britiske kunstneren Damien Hirst som en del av sin faste utstilling. Verkene Mother and Child fra 1993 har vært en del av samlingen siden 2011. Verkene består av en ku og en kalv som begge er delt i to og plassert i hver sin glasstank fylt med formalin.

På Astrup Fearnleys hjemmesider sier de at ideen med formalinen er at kua og kalven blir bevart istedet for å råtne, og på den måten fremstår som livaktige selv i døden.

Store Medisinske Leksikon står det at formalin kan fremkalle allergi ved hudkontakt og er kreftfremkallende ved langvarig høy eksponering.

Utbredt kunstner

Damien Hirst har stilt ut andre lignende verker flere steder i verden. NRK melder at Tate Modern-galleriet i London har oppdaget at noen av verkene til Hirst har begynt å lekke. Gassen som lekker ut er formaldehydgass, som blant annet er kreftfremkallende. 

Et av verkene som har vist store utslag på gassen, er Away from the Flock, som er en sau delt i to og plassert i to glasstanker.

Målinger britiske myndigheter har gjort, viser at lekkasjene rundt Hirsts verker på Tate Modern måler ti ganger så mye som grenseverdien.

Astrup Fearnley ønsker ikke å kommentere saken til Journalen.

Tags: