Debatten hadde seriøse og humoristiske innslag. Fra venstre: Karsten Blomvik, Halvard Buhaug, Hallvard Norum, Tobias Stokkeland og Espen Barth Eide. Foto: Andrea Evjen

Tullete Alvor ønsker å gjøre politikk gøy

Du har lov til å le mens du snakker om krig og klima.
Fredag, 14 oktober, 2022 - 14:14

Dagens nyhetsbilde er preget av alvorlig temaer som krig, konflikt og klimakrisen. Valgdeltakelsen blant unge voksne går ned, til tross for at klimakrisen kommer til å ramme både dem og framtidige generasjoner. Statsviterne Henriette Eia Erdal og Robin Mogerhagen Bakke, prøver å engasjere flere unge inn i politikken. I fjor startet de opp et prosjekt kalt Tullete Alvor, der de ønsker å gjøre den politiske debatten morsommere.

I løpet av tre kvelder holder Tullete Alvor i samarbeid med Yata, live-podcaster. Podcasten med navn Konflikt gir deg innsikt i utenriks- og sikkerhetspolitiske debatter.