Greta Thunberg og flere aksjonister roper høylytt for menneskerettigheter. Foto: Yasmin Elmousaoui

Bekymret for norsk troverdighet

For over 500 dager siden konkluderte Høyesterett med at vindparken på Fosen er ulovlig, og at samenes folkerett er brutt.
Onsdag, 1 mars, 2023 - 14:22

I en av Europas største vindparker på Fosen står det over 150 vindtrubiner som kommer i vei for reinens beiteområder. Vindkraften truer reindriftsnæringens eksistens. 

Selv om Norges Høyesterett avga dommen om menneskerettighetsbrudd for reindriftssamene på Fosen, velger staten å fortsette å bryte reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Ifølge professor i folkerett ved Universitetet i Oslo, Geir Ulfstein, er dette et kontinuerlig brudd på folkeretten og norsk rett. Han er bekymret for at troverdigheten til Norge som rettighetsforkjemper vil svekkes både på norsk jord og internasjonalt. 

 

Emneord: