Siv Mossleth frå Senterpartiet var ein av gjestane i studio som snakka om antibiotikaresistens. Foto: Ingrid Nergården Jortveit

Antibiotika på godt og vondt

Radio Journalen har invitert til ein prat om antibiotika og antibiotikaresistens.
Fredag, 1 mars, 2024 - 13:29

Antibiotika har vore i bruk i fleire år, heilt sidan Alexander Fleming fyrst beskreiv penicillinet sine eigenskapar. I dag støtar vi på fleire problemar knytta til antibiotikaresistens, altså at kroppen ikkje lenger godtek hjelp frå antibiotikaen. I studio i dag har vi med oss tre forskjellige gjestar som skal snakke om antibiotikabruk på godt og vondt.

Emneord: