Tilliten til politiet er høyere blant kvinner (77 prosent) enn menn (67 prosent). Foto: Mikkel Aamodt Olsen

Høy tillit til politiet - Kommet for å bli?

Sju av ti har ganske eller svært høy tillit til politiet. Det er det samme resultat som i fjor.
Fredag, 22 mars, 2024 - 13:18

I politiets innbyggerundersøkelse fra 2023 kom det frem at 72 prosent av innbyggerne at de har svært eller ganske høy tillit til politiet. 

78 prosent sa at tilliten uendret siden fjoråret. Tilliten til politiet er størst i Oslo politidistrikt, mens innbyggerne i Finnmark politidistrikt har lavest tillit til politiet.

 
 
Mikkel Aamodt Olsen
Emneord: