Forskere: - "Zoofili" er en perversjon

Forskere sammenligner seksuell kontakt mellom dyr og mennesker med seksuelle overgrep mot barn.
Fredag, 11 mars, 2011 - 12:31


Seksuell kontakt mellom mennesker og dyr har gjennom historien blitt omtalt blant annet som “bestialitet” eller det mer moderne uttrykket “zoofili”.

- “Zoofili” er en perversjon på lik linje med pedofili og nekrofili, sier sexolog Thore Langfeldt.

Helen Munro, veterinær og forsker på dyremishandling ved Universitet i Edinburgh har skrevet en vitenskapelig artikkel om seksuell mishandling av dyr i tidsskriftet Small Animal Practise 2001. I artikkelen omtales også “zoofili” som en perversjon.

Les også: Hundrevis har ulovlig sex med dyr

Like skader etter mishandling

Helen Munro har skrevet artikkelen på bakgrunn av et forskningsprosjekt om seksuell mishandling av dyr.

I forskningen bruker hun seksuelle overgrep mot barn som sammenligningsgrunnlag. Hun skriver at skadene de fant dyrene og de skadene som er funnet på barn som har vært utsatt for seksuell mishandling, er de samme.

Les også: Lærer ikke om seksuelt misbruk

 

- Seksuelt, ikke morsomt.

Tor Erik Riska Thorsen, politiovebetjent ved persjonseksjonen i Rogaland Politidistrikt, er en av få politimenn som har kunnskap om parafilier. Han forteller at han på et kurs ved Politihøgskolen, “Etterforskning av grove voldsforbrytelser og seksuelle overgrep” lærte en del om forskjellige parafilier.

- Fra tid til annen dukker det opp saker i media som går på parafilier. Det er frustrerende når politiet f.eks går ut og nærmest latterliggjør denne “Hoppemannen” som Stavanger Aftenblad skrev om for omlag et år siden. Etter mine begreper kalles parafilien denne mannen hadde for bestialsadisme.
Riska Thorsen forteller at man i det tilfellet så på dette som rart og nærmest morsomt, istedenfor noe seksuelt.

Når ofrene ikke snakker

“Det er, slik jeg ser det, flere grunner til å sammenligne seksuelt misbruk av barn med seksuelt misbruk av dyr. For det første har små barn og dyr til felles at de er avhengige av at mennesker griper inn, fordi vi ikke alltid forstår deres måte å kommunisere på”, skriver  Hanne Marie Revholt i sin masteroppgave “Ofre som ikke sier “nei” fra 2006.

Videre skriver hun om at selv om dyrene ikke alltid sier “nei” på en måte vi forstår, så er det ikke ensbetydende med at samtykke foreligger.

Hanne Revholdts masteroppgave om temaet var mye omtalt i forbindelse med den nye loven om dyrevelferd i 2010. Oppgaven er også flere steder nevnt å være en av grunnene til av loven kom.

Les også: Bundet i mørket

 

 

Emneord: