– Forsvinningene kan reduseres med 80 prosent

Barnevernet må ta over ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere, mener Tirill Sjøvoll i PRESS.
Onsdag, 9 mars, 2011 - 17:20


Antall forsvinninger har økt kraftig i 2011. Hovedvekten av dem som forsvinner er registrert som mellom 15 og 18 år. Disse har Utlendingsdirektoratet (UDI) omsorg for.

Les også: Ti prosent kan være ofre for menneskehandel

Ansvaret for enslige asylsøkere under 15 år ble i 2007 overført til barnevernet.

– Antallet forsvinninger kan reduseres med hele 80 prosent hvis barnevernet får ansvaret for alle, påstår Tirill Sjøvoll, leder i PRESS (Redd barna ungdom).

Det står imidlertid klart i regjeringserklæringen for denne perioden at dette ikke vil skje. Justis- og Politidepartementet (JD), og begrunner at en slik omsorgsoverførsel vil femdoble prislappen sammenlignet med dagens ordning.


 


Ønsker ingen overføring:

Statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth, tror ikke på en omsorgsoverførsel til barnevernet.

Skeptisk til overføring

Statssekretær Lønseth er enig i at mer må gjøres for å få kontroll over forsvinningene, men er skeptisk til at ansvarsoverføring til barnevernet er den rette løsningen.

– Enslige mindreårige asylsøkere er ofte ressurssterke og oppegående mennesker. De skal ikke nødvendigvis plasseres sammen med barn med adferdsvansker og andre problemer slik som barnevernsbarn ofte har, mener Lønseth.

Han er redd dette vil bli en løsning som ikke fungerer i lengden.

– Kun motstand fra Justisdepartementet

– Barnevernet sier de er klare for en eventuell ansvarsoverføring. Det er kun motstand fra Justisdepartementet som står i veien, sier Sjøvoll, og legger til:

Selv om det står i regjeringserklæringen at det ikke vil bli en overføring denne perioden, kan man likevel starte en gradvis opptrapping nå.

Maria Jordet Bruheim, sentralstyremedlem i PRESS, viser til at barnevernet ble budsjettvinner i fjor. Hun håper dette er en indikasjon på at barnevernet vil ta over.

– Barnevernet har mye bredere kompetanse på dette feltet. Det vil uten tvil bli færre forsvinninger, påstår hun.

Emneord: